Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wójcik Dariusz Aleksander

Dariusz Aleksander Wójcik, ur. 9 IV 1961 w Chełmie. 1980-1982 student Politechniki Lubelskiej, 1983-1987 student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek filozofia.

Jesienią 1980 współzałożyciel NZS na PL. 10-13 XII 1981 członek Komitetu Akcji Czynnej NZS PL.

Po 13 XII 1981 kolporter ulotek RKS „S” Regionu Środkowo-Wschodniego. 1982-1983 działacz lubelskiego oddziału Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski przy powizytkowskim kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Lublinie. 1982-1983 organizator kolportażu podziemnego „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»” (odbierał i rozprowadzał połowę nakładu przeznaczonego na obszar Lublina). Współorganizator pomocy dla represjonowanych po manifestacjach 3 V i 31 VIII 1982 oraz 3 V i 31 VIII 1983. Od wiosny 1982 działacz KPN: 1982-1986 członek Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN Okręgu Lublin, 1984-2002 Stałej Komisji Rady Politycznej KPN, 20 XII 1984 uczestnik II Kongresu KPN w Warszawie. W 1984 w ramach prób reaktywowania NZS w Lublinie współzałożyciel, autor, współredaktor i współwydawca pisma „Świadectwo. Biuletyn Studencki”. 1984-1989 współwydawca, autor w pismach KPN: „Droga”, „Gazeta Polska”, „Pobudka” (1986), „Goniec” (1988-1989), „Profil. Kwartalnik Społeczno-Polityczny” (1988). 9 III 1985 aresztowany, od 10 III 1985 przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, od 15 VIII 1985 w ZK w Białołęce, od XII 1985 ponownie w AŚ Warszawa-Mokotów, w IV 1986 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie na 2 lata więzienia, 20 VIII 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986-1989 w kontakcie z Biurem Zagranicznym KPN; w 1987 współorganizator Ogólnopolskiej Narady Aktywu KPN w Górach Świętokrzyskich oraz w 1989 III Kongresu KPN w Warszawie; w 1988 autor w piśmie „Orlik” wydawanym przez KPN Puławy. 11 XI 1987, 3 V 1988 i 11 XI 1988 współorganizator manifestacji w Lublinie, w V 1988 akcji protestacyjnej lubelskich studentów; skazany przez kolegium ds. wykroczeń za zorganizowanie demonstracji 3 V i kierowanie.

Po 1989 nadal działacz KPN, 1996-1997 szef Zarządu Krajowego. 1991-1997 poseł RP z listy KPN, 1997-2001 z listy AWS; 1991-1993 wicemarszałek Sejmu RP. Od 2001 dyr. zarządzający World Discount Telecommunication Polska Sp. z o.o., właściciel prywatnej firmy PUH Dawu.

Od 11 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Konfederaci II.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry