Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźny Zygmunt

Zygmunt Woźny, ur. 1 VII 1932 w Tarnowie, zm. 27 V 2011 w Puławach. Ukończył Technikum Chemiczne w Tarnowie (1953).

1953–1965 mistrz w Zakładach Przemysłu Azotowego Kędzierzyn/Zakładach Azotowych Kędzierzyn. 1965 – 21 XII 1981 mistrz, st. mistrz na Wydz. Amoniaku w Zakładach Azotowych Puławy.

Od IX 1980 w „S”; od 17 X 1980 członek Komisji Robotniczej w ZA Puławy, od XI 1980 przew. Komisji Wydziałowej.

13 XII 1981 współinicjator strajku, 14–18 XII 1981 przew. KS w zakładzie; wyprowadzony z zakładu w przeddzień pacyfikacji; 21 XII 1981 zwolniony z pracy. Od 19 XII 1981 w ukryciu (Puławy, Olsztyn, okolice Myszyńca na północnym Mazowszu); poszukiwany listem gończym. 8 X 1982 ujawnił się w KW MO w Lublinie po uprzednim otrzymaniu gwarancji umorzenia prowadzonego przeciw niemu śledztwa ws. kierowania strajkiem w XII 1981; zwolniony po przesłuchaniu; w V 1983 objęty aktem oskarżenia o spowodowanie strat produkcyjnych wynikłych z wyłączenia w czasie strajku w XII 1981 części urządzeń w ZA Puławy. 7 VII 1983 uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Puławach od zarzutu organizowania i kierowania strajkiem, jednocześnie uznany winnym kontynuowania działalności związkowej po 13 XII 1981, ukarany grzywną. 1983–1989 prace dorywcze (m.in. w rolnictwie).

1 IX 1989 – 1992 przywrócony do pracy w ZA Puławy (mechanik ds. gospodarki smarowniczej). Od 1993 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

20 IX 1982 – 6 VIII 1988 rozpracowywany przez KW MO w Lublinie/p. V RUSW w Puławach w ramach SOR/KE krypt. Rybak.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry