Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźnicki Andrzej

Andrzej Woźnicki, ur. 10 III 1941 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunki chemia (1963) i fizyka (1968).

1963-1968 pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej, 1969-1970 UŁ, 1973-1979 zatrudniony w Zakładzie Naprawczym Sprzętu Medycznego w Łodzi. Od 1960 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez o. Huberta Czumę. Od V 1970 w konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Ruch, uczestnik przygotowań do podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie; 21 VI 1970 aresztowany w Warszawie, 31 III 1971 zwolniony, odpowiadał przed sądem z wolnej stopy, 8 VII 1971 skazany w tzw. pierwszym procesie łódzkim na 10 mies. więzienia. Jesienią 1971 uczestnik nieudanej próby założenia KIK w Łodzi. III 1977 – 1978 związany z tajnym Nurtem Niepodległościowym; 25 III 1977 współzałożyciel ROPCiO, po rozłamie w grupie Andrzeja Czumy, członek Rady Sygnatariuszy. 1977-1980 wielokrotnie zatrzymywany. 1978-1980 uczestnik spotkań organizowanych przez Klub Swobodnej Dyskusji w Łodzi; zaangażowany w działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ROPCiO; założyciel i członek redakcji niezależnego pisma „Ruch Związkowy” adresowanego do środowisk robotniczych. W IV 1979 zwolniony z pracy.

We IX 1980 zaangażowany w tworzenie MKZ w Łodzi, założyciel niezależnego pisma „Komunikat”, X 1980 – XII 1981 współzałożyciel (z Benedyktem Czumą i Stefanem Niesiołowskim), redaktor „Solidarności Ziemi Łódzkiej”, pisma MKZ/ZR Ziemia Łódzka. W XI 1980 jeden z inicjatorów negocjacji pracowników przemysłu lekkiego z rządem.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łęczycy, Łowiczu, 6 IV 1982 zwolniony. Od 1982 pracownik naukowy Zakładu Biochemii Akademii Medycznej w Łodzi. 1988-1989 organizator jawnej Tymczasowej KZ w AM oraz współorganizator struktur poziomych zmierzających do wspólnych wyborów „S” w regionie.

1991-1998 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Łódzka, 1991-1993 członek Prezydium ZR, delegat na kolejne KZD, 1995-1998 członek KK. 1997-2001 poseł RP z listy AWS, od 2004 w Partii Centrum.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1970-1973 rozpracowywany przez Wydz. III KM MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Omega; od 1974 przez Wydz. III KM/KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Teolog; w 1975 w ramach SOR krypt. Sextet.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry