Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Woźnica Janusz

Janusz Woźnica, ur. 23 II 1949 w Miączynie k. Zamościa. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek historia (1975).

1975–II 1986 i V 1989–2007 nauczyciel w LO w Hrubieszowie.

Od XI 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, wiceprzew. MKZ, nast. członek Zarządu Oddziału w Hrubieszowie Regionu Środkowo-Wschodniego; IV/V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.

1982–1986 organizator punktów dystrybucji podziemnych wydawnictw (m.in. pisma „Informator NSZZ «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”) w Hrubieszowie i okolicy. Od 1982 współpracownik podziemnych struktur „S” RI Gminy Miączyn, kierowanych przez Stanisława Zinkiewicza. 3 II 1986 zatrzymany, 13 II aresztowany w zw. z kolportażem ulotek oraz wydawnictw podziemnych; osadzony w areszcie WUSW w Zamościu, od poł. IV 1986 w ZK w Hrubieszowie, nast. od V 1986 w ZK w Zamościu; II 1986 zwolniony z pracy; 10 VI 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Zamościu na 1,5 roku pozbawienia wolności oraz zakaz wykonywania zawodu nauczyciela przez 4 lata, 10 IX 1986 sąd uchylił tymczasowe aresztowanie; 14 IX 1986 zwolniony; 15 III 1987 podczas rozprawy rewizyjnej Sąd Wojewódzki w Zamościu umorzył sprawę. 3 IV 1987 na podst. orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zamojskim pozbawiony prawa nauczania; 2 VI 1987 decyzja podtrzymana orzeczeniem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Oświaty i Wychowania. 1987–1989 członek „S” RI, wykładowca Wszechnicy Związkowej i duszpasterstwa rolników w woj. zamojskim; współpracownik podziemnego pisma „Informator NSZZ «Solidarność» oraz NSZZ RI «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”. 1987–1989 utrzymywał się z pracy we własnym gospodarstwie rolnym. V 1989 – 2007 przywrócony do pracy w szkole.

21 II 1989 współinicjator powołania Gminnego Komitetu NSZZ RI „S” w Miączynie; 5 IV 1989–1990 członek Wojewódzkiego KO w Zamościu. 1989–1991 senator RP z listy KO, członek OKP. 1991–1993 senator RP z listy Porozumienia Ludowego. 1998–2002 radny Sejmiku Województwa Lubelskiego z listy AWS. Od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Medalem KEN (2001).

9 V 1983 – 25 III 1986 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Zamościu/p. III RUSW w Hrubieszowie w ramach KE krypt. Historyk; 27 I 1984 – 25 V 1987 przez p. V RUSW w Hrubieszowie w ramach SOR krypt. Informator; 1 II 1986 – 31 III 1987 przez Wydz. III WUSW w Zamościu/p. III RUSW w Hrubieszowie w ramach SOR krypt. Pionierzy; 13 V 1987 – 1 X 1988 przez p. III RUSW w Hrubieszowie w ramach KE krypt. Historyk; 29 III 1988 – 10 VII 1989 przez Wydz. VI WUSW w Zamościu w ramach SOR krypt. Towarzystwo.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Hrubieszów

Opcje strony

do góry