Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wójtowicz Grażyna Irena

Grażyna Irena Wójtowicz (obecnie Wójtowicz-Huba), ur. 4 IV 1945 w Brzezicach k. Piask. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1968).

1968-1969 zatrudniona w VI LO w Lublinie, 1969-1976 w VIII LO, 1976-1997 w I LO tamże. 1957-1989 w ZHP, podharcmistrz. 1972-1976 prezes ogniska ZNP w VIII LO.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca Komitetu Założycielskiego w I LO, następnie członek KZ. Od III 1981 wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Lublinie, XI-XII 1981 sekretarz RKS Nauczycieli.

Po 13 XII 1981 działaczka podziemia; współzałożycielka, członek zespołu redakcyjnego, organizatorka druku i kolportażu podziemnego miesięcznika „Solidarność Nauczycielska”; współorganizatorka comiesięcznych spotkań Wszechnicy Nauczycielskiej w Lublinie przy kościele oo. Kapucynów. W III 1988 członek reaktywowanego Komitetu Założycielskiego „S” POiW w Lublinie.

1989-1997 przewodnicząca Regionalnej Sekcji OiW, przewodnicząca KZ w I LO. 1990-2006 delegat na kolejne WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, 1992-1998 członek ZR, 1995-1998 Prezydium ZR i Prezydium Krajowej Sekcji OiW. 1997-2002 wicekurator oświaty w Lublinie. Od 2002 na emeryturze. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz Stowarzyszenia Sympatyków i Przyjaciół Osiedla Błonie w Lublinie.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1999), wyróżniona medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry