Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wóltański Edward

Edward Wóltański, ur. 13 XII 1953 w Kraśniku Fabrycznym. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie (1973).

1974-1981 plastyk w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM w Lubinie. 1978-1980 kolporter wydawnictw niezależnych m.in. „Bratniak”, „Robotnik”, „Gospodarz”, „Biuletyn Dolnośląski”.

Od IX 1980 w „S”; członek Zakładowej Komisji Robotniczej w ZG Rudna; twórca Radia „S” tamże.

Od 14 XII 1981 członek Zakładowego KS w ZG Rudna, 15-17 XII 1981 członek MKS „S” w ZG Rudna; po rozbiciu strajku w ukryciu; 28 XII 1981 aresztowany, 24 II 1982 skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Po wyjściu organizator pomocy dla rodzin represjonowanych, w swojej pracowni stworzył punkt rozdziału paczek pozyskanych z Kurii Wrocławskiej i Warszawskiej. 1982-1988 własna (artystyczna) działalność gospodarcza. 6 IX 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, następnie w Strzelinie, Grodkowie, twórca obrazów, transparentów, wydawnictw okolicznościowych z symbolami „S”, 14 XII 1982 zwolniony. Po wyjściu wykonawca tysięcy odbitek zdjęć przedstawiających m.in. zbrodnię lubińską; 23 IV 1983 zatrzymany w Środzie Śl., aresztowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, 24 VI 1983 zwolniony. Od 1982 kurier wydawnictw podziemnych do Lubina, m.in.: „Tygodnika Stanu Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Poza Układem”, „CDN”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, „Jednością Silnych”, „KOS-a”, „Naszego Czasu”, „Arki”, „Niepodległości”, „Dziś”, „Solidarności Dolnośląskiej”, „Myśli Niezależnej”; organizator seansów filmów niedopuszczonych do dystrybucji przez cenzurę, przegrywał podziemne kasety audio. Od VI 1982 członek Solidarności Walczącej, organizator SW w Zagłębiu Miedziowym, łącznik z Wrocławiem, koordynator wszystkich lokalnych działań SW. W 1983 twórca biblioteki wydawnictw podziemnych w Lubinie; 1982-1989 wraz z Mieczysławem Garbosiem reprezentant Zagłębia Miedziowego w Arcybiskupim Komitecie Charytatywnym we Wrocławiu, następnie do 1989 współpracownik tegoż; w 1985 współzałożyciel, do 1990 przewodniczący Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie, organizator spotkań z ludźmi opozycji, kultury, sztuki. 1987-1989 wraz z Wojciechem Swakoniem i Jackiem Swakoniem założyciel, redaktor, autor i wydawca „Gazety Lubińskiej”. W 1989 współorganizator, uczestnik Porozumienia na rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w „S”, przeciwnik Okrągłego Stołu.

1989-1992 dziennikarz „Gazety Nowej”, „Głosu Wielkopolskiego”, 1993-1995 przedstawiciel handlowy Wydawnictwa Editions Spotkania, 1995-2002 właściciel księgarni w Lubinie, 2003-2005 specjalista ds. zamówień publicznych w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej tamże, od 2006 specjalista ds. logistyki w Energetyka Sp. z o.o. tamże.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

18 V 1983 – 4 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Gazeta.

 

Teresa Misztal

Region Dolny Śląsk, Polkowice

Opcje strony

do góry