Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wroniecki Marian Janusz

Marian Janusz Wroniecki, ur. 16 IV 1953 w Świdnicy, zm. 8 IX 1992. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Sosnowcu (1971).

1973-1975 zatrudniony w firmie remontowej, 1975-1983 w KWK Sosnowiec. 1974-1975 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w kopalni, następnie KZ „S”; 27 X – 13 XI 1981 współorganizator strajku w KWK Sosnowiec, członek KS, kolporter ulotek na terenie kopalni.

15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich i w Kokotku, zwolniony 9 III 1982. 1982-1983 członek TKZ „S” w KWK Sosnowiec. Od 1983 na skutek wypadku na rencie (I grupa inwalidzka). 1982-1986 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Sosnowcu oraz Mszy za Ojczyznę w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu.

W 1989 członek KO „S” w Sosnowcu.

Tomasz Gonet

Region Śląsko-Dąbrowski, Sosnowiec

Opcje strony

do góry