Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wrona Tadeusz

Tadeusz Wrona, ur. 26 III 1951 w Szczecinie. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Budowy Maszyn (1974), doktorat (1982).

1974–1990 pracownik naukowy (asystent, od 1983 adiunkt) Politechniki Częstochowskiej. 1975–1990 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Od X 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 KZ, od X 1981 wiceprzew. KZ, od IV 1981 twórca Wszechnicy „S” na PCz.

Po 13 XII 1981 odsunięty od pracy dydaktycznej, 1982–1989 współorganizator TKZ pn. KOS nr 1. 5 XI 1982 powołany do wojskowego obozu specjalnego w Rawiczu, 2 II 1983 zwolniony. Od 1989 członek KIK w Częstochowie.

W II 1989 uczestnik reaktywowania KZ, 1989–1991 członek KZ; 1989–1991 delegat na II WZD Regionu Częstochowskiego; 1990–1991 na II i III KZD. X 1989–1990 członek prezydium Częstochowskiego KO, 1990 redaktor nacz. „Wiadomości Częstochowskich”. 1990 współzałożyciel Fundacji Samorządna Częstochowa. 1990–1998 radny Miasta Częstochowy z listy CzKO; 1990–1995 prezydent. W 1991 współorganizator Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, inicjator przyznania Janowi Pawłowi II honorowego obywatelstwa Częstochowy. 1991–1995 sekretarz, 1995 i 2005–2009 wiceprezes Związku Miast Polskich. 1992–1996 członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. W 1993 współzałożyciel i przew. Ligi Miejskiej w Częstochowie oraz Ligi Krajowej. 1993–1995 członek Komisji Wspólnej Rządu i Środowisk Samorządowych oraz Rady Samorządowej przy Prezydencie RP. 1996–1997 prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. 1996–1997 współzałożyciel AWS (wiceprzew. Rady Regionalnej w Częstochowie, członek Rady Krajowej), 1997–2002 współzałożyciel RS AWS (członek zarządu woj. śląskiego). 1997–2001 poseł RP z listy AWS. 2002–2009 prezydent Częstochowy, współzałożyciel i koordynator inicjatywy społecznej „Wspólnota Samorządowa”. 2003–2009 reprezentant polskiego samorządu w Komitecie Regionów w Brukseli. W 2010 doradca Prezydenta RP ds. administracji, samorządu terytorialnego oraz polityki lokalnej i regionalnej. 2010–2011 radny Miasta Częstochowy z listy Wspólnoty Samorządowej. Od 2011 pracownik (gł. specjalista, od 2013 doradca techn.) NIK.

Twórca kilku patentów, autor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu materiałoznawstwa, współautor książek: Rozwój lokalny i regionalny (1997), Rodzina, wspólnota lokalna, ojczyzna (2001), Słowa i definicje (2018). 1995–1997 stały felietonista w „Gazecie Częstochowskiej”.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

9 IX 1983 – 12 I 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Częstochowie w ramach SOR krypt. Petycja.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry