Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wroński Michał Stanisław

Michał Stanisław Wroński, ur. 29 IX 1950 w Obliźniaku k. Opola Lubelskiego. Ukończył ZSZ w Lublinie, ślusarz.

Od 1973 spawacz w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów.

W VII 1980 współorganizator strajku w LZNS; od IX 1980 w „S”; współorganizator Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; współinicjator budowy pomnika upamiętniającego strajk LZNS w VII 1980.

14-17 XII 1981 współorganizator strajku w LZNS spacyfikowanego przez ZOMO; 22 XII 1981 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Lublinie, 1 II 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Łęczycy, Hrubieszowie i AŚ w Lublinie, 9 XII 1982 postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Zamościu zwolniony na przerwę w odbywaniu kary (do 10 V 1983), 5 V 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa (zastosowano 3-letni okres próbny).

Od 1985 na emigracji w USA.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry