Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wyroślak Andrzej Wojciech

Andrzej Wojciech Wyroślak, ur. 13 V 1944 w Pionkach. Ukończył Technikum Chemiczne tamże (1963).

1963-1996 pracownik ZTS Pronit w Pionkach. 1963-1980 w związkach zawodowych, członek Rady Zakładowej w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach. 1966-1972 w ZSMP. 1973-1981 radny Rady Narodowej w Pionkach.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę; od 1983 działacz Solidarności Walczącej w grupie Morwa, współorganizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism „Barykada”, „Iskra”, na terenie Pionek, Gozdu i Ursynowa, 1984-1989 współorganizator podziemnej drukarni im. Józefa Piłsudskiego w Ursynowie, drukarz (we współpracy z Markiem Płucienniczakiem, Markiem Kusztalem, Włodzimierzem Paterkiem, Mirosławem Piotrowskim, Marianem Mazurem, ks. Stanisławem Sikorskim, Zbigniewem Siniorem), 1982-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Barbary w Pionkach. W 1986 po akcji ulotkowej z okazji 1 V przesłuchiwany, rewizja w mieszkaniu. W 1988 uczestnik strajków w ZTS Pronit.

IV 1989 – 1996 członek KZ „S” w ZTS Pronit, do 1992 w Prezydium KZ; 1989-1992 członek KO „S” w Pionkach. Od 1996 na zasiłku przedemerytalnym, od 2004 na emeryturze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Sławomira Cisłowska

Region Ziemia Radomska, Pionki

Opcje strony

do góry