Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wyrowiński Jan

Jan Wyrowiński, ur. 27 VIII 1947 w Brusach k. Chojnic. Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunek automatyka (1971).

1971-1992 pracownik Resortowego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Automatyki Chemoautomatyka w Toruniu: stażysta, referent techniczny, asystent projektanta, automatyk, specjalista, kierownik działu, od 1978 adiunkt. 1979-1980 udostępniał mieszkanie na punkt kolportażowy WZZ; wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Chemoautomatyce; publicysta niezależnego pisma „Wolne Słowo”, w III 1981 współorganizator KOWzP w Toruniu, członek KIK w Toruniu. Od 1981 członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

13 XII 1981 odmówił podpisania tzw. lojalki; internowany w Ośr. Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku (prowadził wykłady dla internowanych), 29 IV 1982 zwolniony. Członek TKZ w Chemoautomatyce. W 1984 współzałożyciel Społecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka. Udostępniał mieszkanie na próby podziemnego toruńskiego Radia „S” (kierowanego przez Stanisława Śmigla). 1986-1987 redaktor i organizator produkcji w podziemnym wydawnictwie Kwadrat; 1986-1988 autor, redaktor „Inicjatyw” (następnie „Przeglądu Pomorskiego”). 1985-1990 wiceprezes ZK-P, w 1987 współtwórca jego Klubu Historycznego, w 1988 Klubu Społecznego, członek Zarządu Głównego. W 1988 współorganizator toruńskiego oddziału Klubu Myśli Politycznej Dziekania i Pomorskiego Towarzystwa Gospodarczego.

1990-1992 przewodniczący Toruńskiego Ruchu Samorządności Obywatelskiej, 1994-1998 prezes toruńskiego oddziału ZK-P. 1994-2001 przewodniczący UW w regionie toruńskim, 2002-2006 wiceprzewodniczący PO w regionie kujawsko-pomorskim, od 2005 w Toruniu. 1989-2001 poseł RP z list KO „S”, UD, UW; 2001-2005 ekspert sejmowej Komisji Skarbu; 2005-2007 poseł RP z listy PO, od 2007 senator RP z listy PO, od 2011 wicemarszałek Senatu. 2001-2003 negocjator w Karstans Sp. z o.o. Od 1990 członek, od 1999 przewodniczący Rady Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek; 1997-2000 przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Toruniu; od 2002 wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia Wydarzeń 1 i 3 Maja 1982 w Toruniu (Społeczny Komitet Solidarni – Toruń pamięta). W 2005 współzałożyciel Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Gospodarczej Pro Europa; od 2006 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Od 1998 członek Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, od 2001 Towarzystwa Przyjaciół LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach.

Autor artykułów nt. komputerowych systemów sterowania.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).

18 I 1980 – 13 IV 1987 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Toruniu w ramach KE krypt. Turysta; 13 IV 1987 – 30 XI 1989 przez Wydz. III WUSW w Toruniu w ramach SOS krypt. Kaszuby.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry