Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wyrzykowska Barbara

Barbara Wyrzykowska, ur. 1 X 1925 w Warszawie, zm. 29 IX 2020 w Rzeszowie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1952), doktorat z nauk techn. (1967).

1942–1944 w Szarych Szeregach, do 1949 w ZHP. 1943–1944 łączniczka AK – podczas powstania warszawskiego łączniczka w składnicy meldunkowej K1 oraz ochotniczej służbie specjalnej (łączność kanałami). 6 X 1944 opuściła Warszawę z ludnością cywilną; do końca 1944 działaczka w Radzie Głównej Opiekuńczej w Pruszkowie na rzecz jeńców AK (korespondencja, poszukiwanie rodzin). W 1945 po powrocie do Warszawy prowadziła działalność konspiracyjną (mały sabotaż, kolportaż prasy).

1945–1946 zatrudniona w Stołecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Warszawie, 1950–1951 w Instytucie Chemii Przemysłowej tamże, 1951–1952 w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy tamże. 1952–1956 pracownik naukowy Uniwersytetu Poznańskiego/Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1956–1961 Politechniki Łódzkiej, 1963–1966 Politechniki Wrocławskiej, 1966–1981 Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Od IX 1980 w „S”; współorganizatorka Komitetu Założycielskiego, nast. członek KZ. I – II 1981 wspierała strajk chłopski w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie. VI – VIII 1981 delegatka na I WZD Regionu Rzeszowskiego, członek ZR. Organizatorka Regionalnego KOWzP w Rzeszowie.

XI-XII 1981 wspierała studentów WSP w czasie strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI i wraz z nimi opuściła budynki uczelni rano 13 XII 1981; odsunięta od pracy dydaktycznej, od X 1982 na wcześniejszej emeryturze. Wiosną 1982 współorganizatorka i społeczny pracownik Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz ich Rodzinom przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie (późn. Diecezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny). Współtwórczyni sieci kolportażu RKW (obsługującej m.in. uczelnie rzeszowskie). Zatrzymywana, przesłuchiwana, poddawana rewizjom. 1987–2000 sekretarz Okręgu Południowo-Wschodniego Polskiego Klubu Ekologicznego w Rzeszowie.

 1989–1991 członek KO w Rzeszowie. 1989–2001 Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie (działalność na rzecz więźniów bez rodzin). 1990–1997 ponownie pracownik naukowy w WSP tamże. 1993–1997 członek rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska tamże.

Uhonorowana m.in. Medalem Wojska i Krzyżem Armii Krajowej (Londyn 1979), Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1995), Odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1995), odznaką Zasłużony dla Warszawy (2005), statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców (Krzyży Gdańskich) (2005).

1983 – 28 II 1985 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klara.

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry