Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wyrzykowski Radosław

Radosław Wyrzykowski, ur. 2 VI 1960 w Łodzi. Ukończył III LO w Rzeszowie (1979). 1979–1980 student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Matematyki i Fizyki oraz formalnie od 1981 Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Wydz. Matematyczno-Fizycznego.

XI 1980 współorganizator NZS w WSP. Od III w składzie tzw. triumwiratu (trzyosobowego kierownictwa NZS z Markiem Wójcikiem i Andrzejem Wontorem); III 1981 współzałożyciel Studenckiego KOWzP w Rzeszowie, 25 V 1981 współorganizator marszu w obronie więźniów politycznych. Współorganizator strajków studenckich w WSP (II 1981 – ws. rejestracji NZS; XI–XII 1981 –walka o autonomię wyższych uczelni) oraz współtwórca studenckiej prasy niezależnej („Kontrapunkt” i biuletyn „Centrum Informacji Akademickiej CIA”); III 1981 twórca Agencji Informacyjnej Centrum Informacji Akademickiej NZS, 17 X 1981 współorganizator Krajowego Zjazdu Biur i Centrów Informacji Akademickiej w Rzeszowie, członek Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS w Rzeszowie.

Od 13 XII 1981 w ukryciu; 11 I 1982 zgłosił się na KM MO, zatrzymany, 13 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu, 8 IV 1982 zwolniony. Skreślony z listy studentów WSP (formalnie za nieterminowe zdanie egzaminu). 1982 zdał ponownie egzamin wstępny na Wydz. Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zaliczono mu I rok studiów w WSP. Bezskuteczne próby przeniesienia się na studia do WSP w Rzeszowie. Po podjęciu pracy na studiach zaocznych, ale również w tym trybie odmówiono mu przeniesienia do WSP. 27 X 1982–30 VI 1983 wychowawca w świetlicy w SP nr 3 w Rzeszowie. XI 1982 powołany do zasadniczej służby wojskowej, 5 XI 1982 miał się stawić w wojskowym obozie specjalnym w Chełmnie, czego uniknął, przebywając w szpitalu.

Od IV 1983 na emigracji w USA. Ukończył Utica College, dyplom pilota zawodowego (2002). Od 2003 instruktor pilotażu, 2005–2010 szef wyszkolenia w amerykańskich szkołach pilotażu: Northampton Aeronautics, nast. Horizon Aviation i Norwood ­Flight Academy. Od 2010 prezes IMC Club International, Inc.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2019).

III–XII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Polityczni; 1982–IV 1983 w ramach KE krypt. Klon; V 1985–VIII 1989 przez p. II RUSW tamże w ramach KE krypt. Fizyk; 1989–I 1990 w ramach SO krypt. Kraj.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów, NZS

Opcje strony

do góry