Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wyszomirski Ryszard

Ryszard Wyszomirski, ur. 20 VIII 1935 w Węgrowie k. Siedlec, zm. 29 stycznia 2018 w Gdańsku. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1961).

1961-2003 kardiolog, następnie z-ca ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, delegat szpitala do MKS w SG, od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, nast. KZ.

Po 13 XII 1981 współpracownik RKK i TKK, m.in. łącznik Bogdana Lisa, współorganizator (wraz z lekarzami i pracownikami Szpitala Wojewódzkiego, m.in. Jagodą Greger, Ryszardem Zającem, Stanisławem Dobrzańskim, Januszem Andruszkiewiczem, Romaną Zawitkowską) spotkań ukrywających się: Bogdana Borusewicza, Aleksandra Halla, B. Lisa. Wspólnie z żoną Marią wyszukiwał lokale dla B. Lisa, B. Borusewicza, Eugeniusza Szumiejki, Ludwika Dorna, Mariana Świtka; użyczał własnego mieszkania na potrzeby RKK, np. na spotkania B. Borusewicza z B. Lisem, instalowanie drukarni (Andrzej Fic), punktu kolportażowego podziemnych pism, m.in. gdańskiej „Solidarności”, „Naszego Czasu”, „Tygodnika Mazowsze”, „Portowca”. Współpracował z Andrzejem i Joanną Gwiazdami oraz TKZ Zarządu Portu Gdańsk, kontaktował się z ks. pallotynem Eugeniuszem Dutkiewiczem, np. przy przekazywaniu środków finansowych dla TKK. XII 1981 – 1988 wspólnie z żoną uczestnik prac Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy w Gdańsku, m.in. rozwoził paczki i pieniądze dla rodzin represjonowanych.

1989-2003 członek KZ w swoim szpitalu. Od 1990 dyr. Ośrodka Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej Społecznej Fundacji „Solidarności” w Gdańsku. Od 2003 na emeryturze.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry