Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wyszomirska Maria

Maria Wyszomirska, ur. 22 VIII 1938 w Bydgoszczy Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydz. Lekarski (1963).

1964-1965 lekarz w ZOZ w Gdańsku Oliwie, 1965-2003 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (m.in. z-ca ordynatora Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej).

Od IX 1980 w „S”; członek KZ.

14 XII 1981 ukryła poszukiwanego Zbigniewa Bujaka na terenie szpitala, następnie wspólnie z mężem Ryszardem wyszukiwała lokale dla Bogdana Lisa, Bogdana Borusewicza (przez Alinę Pienkowską), Eugeniusza Szumiejko, Ludwika Dorna, Mariana Świtka; użyczała własnego mieszkania na potrzeby RKK, m.in. na spotkania B. Borusewicza z B. Lisem, instalowanie drukarni (Andrzej Fic), punktu kolportażowego podziemnej prasy, m.in. gdańskiej „Solidarności”, „Naszego Czasu”, „Tygodnika Mazowsze”, „Portowca”. Od XII 1981 w Komisji Charytatywnej przy kościele św. Brygidy w Gdańsku, upoważniona przez bp. Lecha Kaczmarka do działania w Prymasowskim Komitecie Pomocy: prowadzenie rozmów i pertraktacji z władzami cywilnymi i wojskowymi nt. internowanych i uwięzionych, docieranie do nich i ich rodzin z pomocą. W tym czasie prowadziła punkt farmaceutyczny rozdziału lekarstw przychodzących z transportów zagranicznych.

Od 1990 lekarz diagnostyki obrazowej Ośrodka Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Gdańsku. Od 2003 na emeryturze.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry