Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wyżlic Roman

Roman Wyżlic, ur. 20 VII 1936 w Lubichowie k. Starogardu Gdańskiego, zm. 3 II 2016 w Lubichowie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Łączności (1965).

W X 1956 podczas studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odmówił udziału w planowanej akcji tłumienia wystąpień robotniczych i studenckich. 1965–1968 specjalista w Instytucie Łączności w Gdańsku, 1968–1986 specjalista elektronik w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte tamże.

W XII 1970 uczestnik strajku w zakładzie i demonstracji ulicznych w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od II 1981 KZ; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego. 1981 przew. Rady Pracowniczej.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie. 1982–1986 członek TKZ, współzałożyciel i redaktor podziemnej edycji „Wiadomości Stoczniowych”, w X 1982 współorganizator strajku i demonstracji na nabrzeżu stoczniowym, tzw. 15-minutówek. W II 1982 współzałożyciel kasy zapomogowo-pożyczkowej w stoczni, wspomagającej rodziny osób represjonowanych oraz opłacającej grzywny orzeczone przez kolegia ds. wykroczeń. 13 VI 1983 zatrzymany, 15 VI 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 26 VII 1983 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku uchyliła areszt na mocy amnestii; 19 IX 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył postępowanie. 1984–1988 współorganizator działalności społeczno-pomocowej w ramach Bractwa Oblatów św. Brygidy, sierpniowych pikiet pod sklepami monopolowymi i Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. W 1986 zwolniony z pracy. 1986–1989 specjalista elektronik w Przedsiębiorstwie Projektowo Technologicznym Prorem w Gdańsku.

1989–1999 własna działalność gospodarcza, od 1999 na emeryturze.

24 VI 1983 – 13 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kwesta.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry