Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Wyżlic Roman

Roman Wyżlic, ur. 20 VII 1936 w Lubichowie k. Starogardu Gdańskiego, zm. 3 II 2016 tamże. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Łączności (1965).

W X 1956 podczas studiów w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odmówił udziału w planowanej akcji tłumienia wystąpień robotniczych i studenckich, w 1957 przerwał studia. 1965–1968 pracownik Instytutu Łączności w Gdańsku, 1968-1986 Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte tamże. W XII 1970 uczestnik strajku w zakładzie i demonstracji ulicznych w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Płn., od IX 1980 w „S”; członek KZ, autor tekstów w piśmie KZ „Wiadomości Stoczniowe”; w 1981 przewodniczący Rady Pracowniczej (zdelegalizowanej po 13 XII 1981), delegat na I WZD Regionu Gdańsk.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Płn., przewodniczący KS. 1982-1986 członek TKZ, współinicjator i redaktor podziemnej kontynuacji „Wiadomości Stoczniowych”, w X 1982 współorganizator strajku przeciwko delegalizacji „S” i demonstracji na nabrzeżu stoczniowym, tzw. piętnastominutówek, I 1982 – VI 1983 współzałożyciel i szef jawnej (obejmującej swym zasięgiem ok. 80% załogi) Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, m.in. udzielającej pomocy represjonowanym. W VI 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, zwolniony 28 VII 1983 na mocy amnestii. 1984-1988 inicjator i współorganizator działalności społeczno-pomocowej w ramach Bractwa Oblatów św. Brygidy oraz sierpniowych pikiet pod sklepami monopolowymi i Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. W 1986 zwolniony z pracy w Stoczni Płn. 1986–1989 zatrudniony w przedsiębiorstwie Prorem w Gdańsku.

1989-1999 własna działalność gospodarcza, od 1999 na emeryturze.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i Medalem za Zasługi dla Marynarki Wojennej.

24 VI 1983 – 13 X 1989 rozpracowywany przez Wydział V KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kwesta, nr rejestracyjny 47230.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry