Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zagórny Marian

Marian Zagórny, ur. 8 XI 1960 w Rybnicy k. Jeleniej Góry, zm. 29 II 2016 w Raszynie. Ukończył Zespół Szkół Chemicznych w Jeleniej Górze (1978) oraz Zespoł Szkół Rolniczych tamże (1984).

1978–1982 ślusarz-mechanik w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Celwiskoza w Jeleniej Górze.

1979–1980 kolporter niezależnych pism: „Gazety Polskiej” i „Biuletynu Dolnośląskiego”.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XII członek Komisji Oddziałowej na Wydz. Elastonu.

13 XII 1981 zatrzymany i przesłuchany, 14 XII 1981 zwolniony. 1982 członek TKZ, współpracownik Edwarda Woskowicza. 27 I 1982 zatrzymany ze wzgl. na podejrzenie kolportażu ulotek w zakładzie, przesłuchany i zarejestrowany przez SB jako TW, współpracy nie podjął, 15 II 1982 zatrzymany z powodu kolportażu ulotek, VI 1982 skreślony z ewidencji. XI 1982 zwolniony z pracy, 1982–1983 bez zatrudnienia. 1982–1986 współpracownik Władysława Niegosza, kolporter ulotek i podziemnych pism: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Dywanik”, „Zerwij Kajdany, Połam Bat…”, „Celwiskoziak”, „Gencjana”, „Tygodnik Mazowsze”. 1983 wykonawca ok. 10 000 plakietek z okazji przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla, 1983–1986 członek Oddziału SW w Jeleniej Górze (grupa W. Niegosza), 1983–1986, wraz z żoną Danutą drukarz ulotek i podziemnych wydawnictw: kalendarzy, imitacji banknotów, kart świątecznych i cegiełek, 1983 dodatkowego nakł. nr. 12 podziemnego pisma „Dywanik”, 1984–1985 drukarz 6 nr. „Zerwij Kajdany, Połam Bat…” i 2 nr. „Celwiskoziaka” (współpracownik redakcji, przekazywał informacje, nast. publikowane na łamach pisma). 1983–1984 ślusarz narzędziowy w Spółdzielni Inwalidów Simet w Jeleniej Górze; 1984–poł. l. 90. własne gospodarstwo rolne w Rybnicy. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany, rewizje w domu, 1983 i 1985 dwukrotnie pobity. 1983–1989 słuchacz wykładów w KIK w Jeleniej Górze. 1987–1989 organizator podziemnych struktur RI „S” w woj. jeleniogórskim, 1987–1989 uczestnik zebrań Tymczasowej Rady „S” Regionu Jeleniogórskiego.

17 II–XI 1989 członek TZR Jelenia Góra, I–VI 1989 współorganizator struktur RI „S” w woj. jeleniogórskim, IV–VI 1989 członek Wojewódzkiego KO „S” w Jeleniej Górze, prowadził kampanię wyborczą w środowisku wiejskim. VI 1989 współzałożyciel, członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego RI „S” w Jeleniej Górze, VII 1989–1996 przew. Wojewódzkiej Rady RI „S”, 1996–2000 wiceprzew., 1989–2000 członek Rady Krajowej RI „S”. Od poł. l. 90. prowadzenie w Rybnicy gospodarstwa rolnego żony. 1997–2003 przew. Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego RI „S”. Od 2004 współzałożyciel, przew. Związku Zawodowego Rolników Rzeczypospolitej Solidarni. Po 1990 wielokrotnie aresztowany i karany grzywnami za organizowanie protestów rolników (16 wyroków skazujących).

1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Celwiskoza; 27 I–15 VI 1982 zarejestrowany przez Wydz. IIIA KW MO tamże jako TW ps. Andrzej; 1 IV 1989–12 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW tamże w ramach KE krypt. Ślusarz.

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry