Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zagórny Janusz

Janusz Zagórny, ur. 27 II 1951 w Elblągu. Ukończył ZSZ przy Zakładach Mechanicznych Zamech tamże (1968) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego tamże, kierunek eksploatacja pojazdów mechanicznych i maszyn (1981).

1968-1969 wiertacz w Zamechu, 1969-1970 ślusarz w PKP Elbląg, 1970-1971 w Gdańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Elblągu, w 1971 w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego tamże, w 1972 w Elektrociepłowni Elbląg, w 1973 pracownik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów Trójbet Zakład w Elblągu, 1973-1974 Spółdzielni Usług Samorządowych tamże, w 1975 Elbląskich Zakładów Napraw Samochodowych, 1975-1977 PGR w Elblągu, w 1977 Hurtowni Artykułów Elektrotechnicznych Elmet tamże, 1977-1978 ślusarz w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Promet tamże, w 1978 w Elbląskiej Fabryce Urządzeń Okrętowych, 1979-1981 w Zakładzie Armatury Samochodowej Polmo.

18-31 VIII 1980 współorganizator strajku w Polmo, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Polmo, następnie KZ. W X 1981 oddelegowany do pracy w ZR Elbląg: referent ds. informacji i kolportażu, odpowiedzialny za obsługę maszyn poligraficznych.

19 XII 1981 aresztowany pod zarzutem kolportażu z Jarosławem Soboniem i Mirosławem Sigurskim na terenie Elbląga w dn. 17 i 18 XII 1981 ulotek zawierających informacje o sytuacji strajkowej w kraju i nawołujących do poparcia strajków, 22 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Bartoszycach, od 8 VI 1982 w ZK w Braniewie, 20 V 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa z zastosowaniem 2-letniego okresu próbnego. 1983-1987 pracownik Przedsiębiorstwa Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Elblągu, 1987-1989 mechanik w Szpitalu Wojewódzkim tamże. W 1988 organizator strajku na tle płacowym w Szpitalu Wojewódzkim.

1989-1994 pracownik Zamechu oraz Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Transmeble w Elblągu, 1994-1998 elektroakustyk w Elbląskim Domu Kultury; organizator i przewodniczący „S” tamże; mechanik w przedsiębiorstwie Aluma, 1999-2004 własna działalność gospodarcza. Od 2004 w Wlk. Brytanii.

Krzysztof Filip

Elblag, Region Elbląg

Opcje strony

do góry