Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zadworny Adam Bogusław

Adam Bogusław Zadworny, ur. 6 XI 1967 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydz. Ekonomii (1992).

W 1985 w kontakcie z KPN; współzałożyciel Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie; 1985-1987 współzałożyciel, organizator (z Robertem Naklickim, Krzysztofem Wojtasiakiem, Ewą Woźniak), autor, redaktor i drukarz podziemnego pisma FMW „Lustro”. 3 V 1985 po demonstracji zatrzymany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na areszt z zamianą na grzywnę. Od 1985 działacz Solidarności Walczącej, Ruchu WiP i międzyuczelnianej podziemnej struktury NZS (z Jackiem Motylewskim, R. Naklickim, Andrzejem Papierzem, K. Wojtasiakiem, Januszem Wójcikiem). 1986-1988 autor i drukarz pisma SW „Gryf” (z Leszkiem Dobrzyńskim i Krzysztofem Korczakiem), 1987-1988 autor pisma podziemnego „Wolność i Pokój”, kolporter wydawnictw podziemnych w środowisku studenckim i młodzieży szkolnej, 1987-1989 współzałożyciel, następnie autor i redaktor pisma NZS „Czarna Skrzynka” (z Romanem Cieplińskim, Piotrem Kasprowiczem, Agnieszką Kuchcińską, J. Motylewskim, Jackiem Rujną). W 1988 zatrzymany na 48 godz. za „zakłócanie porządku publicznego”. 1988-1989 członek KKK NZS, związany z Centrum Informacji Akademickiej, w VIII 1988 uczestnik strajku w Zarządzie Portu Szczecin-Świnoujście, członek grupy pomocowej odpowiedzialny za aprowizację. Wiosną 1989 współorganizator i członek KS w 3-dniowym strajku okupacyjnym na Uniwersytecie Szczecińskim (m.in. z postulatami przywrócenia NZS i usunięcia rektora Edwarda Homy).

Od 1990 dziennikarz stażysta, następnie reporter, redaktor prowadzący w regionalnym dodatku „Gazety Wyborczej” w Szczecinie. Od 1991 w SDP.

Autor zbioru reportaży historycznych o Szczecinie ''Z Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. SZ. Śladem szczecińskich historii niezwykłych XX wieku'' (Poznań 2005), cyklu reportaży nt. przestępczości zorganizowanej 1995-2005, scenariuszy filmowych (''Pierwszy krok'', ''Kolizje'', ''Temat''), scenariuszy słuchowisk radiowych (''Szczecińska trylogia Grudnia ’70'', ''Człowiek z altanki'').

W 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Podrzutka; w 1987 w ramach SOS krypt. Kontakt/Marzanna; 1987-1988 przez Wydz. III/OKPP WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Zespół; 1988-1989 przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOR krypt. Zrzeszenie; w 1988 w ramach SOS krypt. Rocznica/SOS krypt. Pika; 1988-1989 ramach SOS krypt. Pasieka.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry