Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zając Jerzy

Jerzy Zając, ur. 2 III 1947 w Częstochowie. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydz. Elektrycznego (1972), Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim (1993), Metropolitalnego Studium Nauk Prawno-Samorządowych przy PAN w Warszawie (1996).

1970–1971 w ZSP, członek Rady Uczelnianej na PCz, od 1970 Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 2006–2009 Prezydium Zarządu Oddziału Częstochowa.

III 1968 podczas studiów na Politechnice Wrocławskiej uczestnik protestów studenckich, VI 1968 relegowany. 1972–1986 pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej.

Od IX 1980 w „S”, 1980–1981 przew. Komisji Rewizyjnej na PCz. 1981 członek Regionalnej Komisji Wyborczej, od VI 1981 delegat na I WZD Regionu Częstochowa, wiceprzew. Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

13 XII 1981–1989 kolporter wydawnictw podziemnych w zakładzie, m.in. „CDN”. 1982–1988 członek TKZ na PCz (pn. KOS nr 1). 19 VII 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Łupkowie i Załężu, 23 XII 1982 zwolniony. XII 1982 objęty zakazem prowadzenia zajęć dydaktycznych, 1986 zwolniony z pracy. Od 1986 specjalista, nast. kierownik, inżynier, koordynator w Zakładzie Energetycznym Częstochowa/Zakład Energetyczny Częstochowa SA/Enion SA Oddział Częstochowa/TAURON Dystrybucja. Od 2012 na emeryturze.

II 1989 współzałożyciel „S” w ZE. 1989 członek Regionalnego KO, delegat na II WZD Regionu Częstochowskiego, 1989–1990 członek ZR, przew. Częstochowskiego KO i wiceprzew. Federacji Komitetów Obywatelskich Województwa Częstochowskiego. 1989–1990 obserwator z ramienia CzKO w Prezydium WRN. 1990 członek KO przy Przew. NSZZ „S” Lechu Wałęsie, Komisji Kwalifikacyjnej b. funkcjonariuszy SB w Częstochowie. Od 1990 Wspólnoty Polskiej Oddział w Częstochowie. 1990–1998 radny Rady Miasta Częstochowy: 1990–1991 przew., 1994–1998 wiceprzew. Rady Miasta. 1990–1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Częstochowskiego, w tym 1994–1998 członek Prezydium Sejmiku Samorządowego. VI 1990–IV 1991 w PC, XI 1991–2005 w UD/UW, 1995–1999 przew. Rady Regionalnej UW w Częstochowie. 1997–2001 poseł na Sejm RP z listy UW. 1999–2006 członek Rady Programowej Telewizji Polskiej OTV Katowice. Od 2000 Rady Programowej czasopisma „Wokół Energetyki”. 2002–2005 ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki. 2005–2013 w PO. 2009–2013 przew. Komisji Rewizyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Częstochowie, 2010–2014 radny Rady Miasta Częstochowy z listy PO. 2016–2018 członek Śląskiej Rady Seniorów, od 2019 Miejskiej Rady Seniorów.

Opublikował anonimowo dziennik z obozu internowania Zamknięcie w zbiorze: Zamknięcie. Z życia wyjęci (1983). Autor i współautor art. dot. zagadnień sieci elektrycznej, współautor kilkunastu prac naukowo-badawczych i skryptu Sieci elektryczne (1985).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

11 VII 1988–1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Częstochowie w ramach KE krypt. Rozmówca.

 

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry