Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zając Józef

Józef Zając, ur. 4 VIII 1950 w Jeżowem k. Niska.  Zm. 23 II 2021 w Nisku. Ukończył LO w Rudniku n. Sanem (1968).

1968-1972 pracownik Niżańskiego Przedsiębiorstwie Budowlanego, 1972-1979 GS Samopomoc Chłopska w Jeżowem, od 1979 HSW.

Od IX 1980 w „S”; członek Komisji Wydziałowej TI.

1982-1983 kolporter (we współpracy z Tadeuszem Ziarką, Janem Sibigą) wydawnictw podziemnych; 29-31 VIII 1983 po rewizji w domu przetrzymywany w AŚ w Stalowej Woli w związku z wpadką kolportażu „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Przemysłowego Huta Stalowa Wola” w biurze inwestycji. 1984-1987 słuchacz Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli; członek Akcji Katolickiej, od 1984 25-krotny uczestnik stalowowolskich pielgrzymek na Jasną Górę; 1985-1988 aktor-amator w Teatrze Chrześcijańskim przy parafii Matki Bożej Królowej Pplski. W IV, VIII 1988 uczestnik strajków w HSW; ukarany naganą z wpisaniem do akt personalnych, powołany na ćwiczenia wojskowe w Nisku (nie stawił się, podobnie jak kilkudziesięciu innych uczestników strajku).

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” w Jeżowem (organizator spotkań z kandydatami, uczestnik akcji plakatowych, rozprowadzał materiały informacyjne);  1990-1994 radny z listy KO „S” tamże.  1992-2006 Delegat na WZD Regionu Ziemia Sandomierska; 1992-1998 następnie 2001-2005 etatowy członek Prezydium KZ „S” w HSW.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013), uhonorowany tytułem zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2010).

Od 7 IV 1986 rozpracowywany w ramach SO krypt. Galia II.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry