Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zając Rudolf

Rudolf Zając, ur. 22 VII 1935 w Wilczkowicach k. Oświęcimia, zm. 23 III 2014 w Gdańsku. Ukończył 3 klasy ZSZ w Brzeszczach. W 1968 uzyskał tytuł mistrza dokera w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku.

IX 1950 – VI 1952 górnik w KWK Brzeszcze, VII-XII 1952 junak w Brygadzie Służby Polsce w Elblągu, XII 1952 – X 1956 strażnik w Straży Obiektów Portowych Zarządu Portu Gdańsk, X 1956 – 28 IV 1982 sztauer, starszy brygadzista na Wydz. Przeładunkowym Rejonu I Zarządu Portu Gdańsk.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Rejonie I Zarządu Portu Gdańsk, odpowiedzialny za straże i patrole strajkowe. Od IX 1980 w „S”, od XII 1980 etatowy pracownik KZ ZPG, członek Prezydium KZ, sekretarz, od II 1981 skarbnik.

13-19 XII 1981 współorganizator (m.in. ze Stanisławem Jaroszem, Antonim Grabarczykiem i Marianem Świtkiem) strajku w porcie, członek KS, współorganizator (m.in. z Eugeniuszem Szymeckim) strajku w Rejonie I, łącznik pomiędzy strajkującymi rejonami. 26 I 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 30 III 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym na karę 6,5 roku więzienia oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK Potulice, 26 III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983-1988 związany z tajnymi strukturami „S” ZPG, kolporter podziemnej prasy m.in. „Portowca”. IV 1983 – VII 1990 ponownie zatrudniony w ZPG (później Morski Port Handlowy).

Od VII 1990 na emeryturze.

26 II – 29 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Bernard, nr rejestracyjny 42697.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry