Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zajączkowski Witold

Witold Zajączkowski, ur. 29 VIII 1951 w Gryfowie Śląskim k. Jeleniej Góry. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1981).

1972-1975 nauczyciel w SP w Giebułtowie, 1975-1986 w SP nr 44 w By­tomiu.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ przy SP 44.

1982-1989 prowadził w swoim mieszkaniu w Bytomiu bibliotekę wydawnictw niezależnych oraz punkt kolpor­ta­żu pism podziemnych, m.in. „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego” (współpraca z Zenonem Pigoniem, Marią Czesak, Robertem Wiśniewskim, Czesławem Silcza­kiem i Jerzym Zupokiem); także kolporter na terenie woj. jeleniogórskiego.

1986-1987 nauczyciel w SP nr 12 w Gliwicach, 1987-2006 w SP nr 27 tamże. 1989-2006 przewodniczący KZ „S” przy SP 27 w Gli­wicach; 1989-2006 delegat na kolejne WZD oraz KZD, 1992-2006 członek ZR Śląsko-Dąbrowskiego; 1990-2006 przewodniczący Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wy­chowania „S” w Kato­wicach, 1993-1996 członek Prezydium Rady Sekcji Krajowej Oświaty, 1994-1997 czło­nek komisji rewizyj­nej Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty. Od 2006 na emeryturze.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Naro­dowej (1998).

Andrzej Jarczewski

Region Śląsko-Dąbrowski, Bytom

Opcje strony

do góry