Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zająkała Marek

Marek Zająkała, ur. 25 IV 1955 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Filologii Polskiej.

We IX 1980 współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (później NZS) na UG, sekretarz, członek Prezydium Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NZSP na UG, następnie Prezydium NZS; XI-XII 1981 współorganizator strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, członek Prezydium Uczelnianego KS.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku, członek Uczelnianego KS; 15-16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, reprezentant (z Leszkiem Biernackim) NZS w KS. XII 1981 – VI 1983 współorganizator SKS NZS Trójmiasto, organizator siatki wymiany informacji, kolportażu ulotek; w 1982 redaktor „Niezależnego Serwisu Informacyjnego SKS NZS Trójmiasto”, członek zespołu redakcyjnego podziemnego pisma „CDN”; 1983-1989 członek zespołu redakcyjnego (m.in. z Donaldem Tuskiem, Wojciechem Dudą, Jackiem Kozłowskim) podziemnego pisma „Przegląd Polityczny”. W l. 80 pracownik Robotniczego Klubu Sportowego Stoczniowiec i Spółdzielni Świetlik (później Gdańsk). W V i VIII 1988 drukarz (z J. Kozłowskim, D. Tuskiem i Andrzejem Zarębskim) podziemnego wydania pisma „Rozwaga i Solidarność”.

1990-1991 kierownik działu depesz w „Gazecie Gdańskiej”, 1991-1992 dyr. generalny Departamentu Informacji i Analiz w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, 1992-1998 wicedyr. Departamentu Planowania i Koordynacji NIK, 2000-2003 dyr. Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, od 2003 dyr. Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2006-2007 podsekretarz, następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, od 2007 wiceprezes NIK.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry