Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/19618,Zajdlic-Andrzej.html
2023-12-11, 23:49

Zajdlic Andrzej

Andrzej Zajdlic, ur. 20 XI 1949 w Nętnie k. Drawska Pomorskiego, zm. 30 VII 2002 w Dąbrowie Górniczej. Ukończył ZSZ (1968).

22 VII 1975 – VII 2002 pracownik Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej.

29-31 VIII 1980 uczestnik strajku w HK. Od IX 1980 w „S”.

13-23 XII 1981 uczestnik strajku w HK. Po 13 XII 1981 kolporter niezależnych wydawnictw, znaczków; 1984-1989 organizator drukarni w swoim mieszkaniu w Dąbrowie Górniczej, drukarz m.in. „RIS” i „Tygodnika Mazowsze”. 1982-1989 uczestnik wszystkich rocznicowych uroczystości pod KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. i manifestacji w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Katowicach. Wielokrotne rewizje w domu; 27 VI 1988 zatrzymany na 48 godz. w RUSW w Dąbrowie Górniczej; 11 X 1988 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa; po odwołaniu od orzeczenia w IV 1989 karę anulowano. Od 1 VII 1988 członek Komisji Wydziałowej „S”, od 12 V 1989 członek Zarządu „S” Wydz. Wielkich Pieców HK.

Wiosną 1989 współorganizator Dąbrowskiego KO „S”. Współzałożyciel Dąbrowskiego Stowarzyszenia Piłsudczyków. W 2002 współpracownik redakcji „Wolnego Związkowca”.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Dąbrowa Górnicza

Opcje strony