Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zaleski Leszek

Leszek Zaleski, ur. 23 X 1936 w Płocku. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, kier. astronomia (1958), doktorat (1974).

1949-2000 w PTTK, 1954-1998 w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii, 1955-1956 w PZPR. 1958-1964 nauczyciel w Technikum Ekonomicznym w Toruniu, 1964-1982 i 1985-1990 w Zaocznym Technikum Zawodowym (od 1978 Centrum Kształcenia Ustawicznego) tamże. W 1977 uczestnik wyprawy w Hindukusz, w 1979 – na Spitsbergen. 1984-2000 członek Zarządu Klubu Wysokogórskiego w Toruniu.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium MKZ w Toruniu, wiceprzewodniczący koła w CKU, w 1981 wiceprzewodniczący Komisji Okręgowej POiW w Toruniu, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego.

W 1982 zwolniony z pracy, pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela przez 3 lata. 1982-1989 współpracownik podziemnego pisma „Toruński Informator Solidarności”, 1982-1983 pracownik Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, w 1984 uczestnik emisji pierwszego toruńskiego Radia „S” (ekipa Jana Hanasza) i przeprowadzonej przy użyciu toruńskiej aparatury emisji audycji radiowej w Chorzowie. 1984-1985 członek RKW Regionu Toruńskiego, odpowiedzialny za kontakty z podregionami, rolnikami, pracownikami oświaty. W 1985 uczestnik emisji haseł solidarnościowych na wizji TVP 1, po drugiej z nich, 25 IX 1985, aresztowany, przetrzymywany w areszcie RUSW w Toruniu, następnie w AŚ w Bydgoszczy i Toruniu, 22 I 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, po rewizjach obu stron 30 X 1986 sprawę umorzono na mocy amnestii. W 1987 współzałożyciel Niezależnego Ruchu Społecznego Ziemia Chełmińska. W 1988 redaktor 1 nr. pisma Polskiej Partii Chłopskiej „Głos Chłopów”. 1988-1989 przedstawiciel pracowników oświaty i wychowania w jawnej RKK Regionu Toruńskiego.

1990-2005 w UD/UW. Od 1990 na emeryturze. Od 2006 członek Stowarzyszenia Viribus Unitis, działającego na rzecz idei społeczeństwa obywatelskiego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), wyróżniony Medalem Kopernikowskim (1973, 1976), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

Do 1985 rozpracowywany przez Wydz. III RUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Uczeń; do 1987 przez Wydz. V WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Orbita.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry