Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zaleski Wojciech

Wojciech Zaleski, ur. 28 III 1944 w Białymstoku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1972). 1979–1990 bibliotekarz, nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Koninie.

Od 1980 w „S”, 1980–1981 przew. Regionalnej Sekcji/Komisji Koordynacyjnej „S” Oświaty i Wychowania w Koninie. 1981 współorganizator/przew. Międzyzakładowego Komitetu Obrony Praw Człowieka i Praworządności, 1981 redaktor niezależnego pisma „Azyl”, 1981 delegat na I WZD, 13 XI powołany w skład grupy negocjującej przekazanie budynku KW MO dla służby zdrowia, X/XI 1981 członek MKS, 10–12/13 XII 1981 uczestnik protestu w świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

12/13 XII 1981 zatrzymany w czasie pacyfikacji protestu, 13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie (redaktor gazetki „Azyl Internowany”, uczestnik głodówki przed przyjazdem delegacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża), 11 V 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter prasy i wydawnictw podziemnych (m.in. pism „Nasza Solidarność”, „Robotnik”, „Solidarni–Konin”). X 1983–II 1984 redaktor (z żoną Ewą Zaleską) pisma „Solidarność Walcząca” sygnowanego przez SW Oddział w Koninie, II–VII 1984 objęty śledztwem Prokuratury Wojewódzkiej tamże.

Od 1984 członek Konfraterni im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii św. Wojciecha w Koninie; członek Klubu Dziennikarzy Katolickich. X 1985 współzałożyciel (m.in. z Krzysztofem Dobreckim), nast. instruktor/podharcmistrz Polskiej Organizacji Harcerskiej. V 1985 uczestnik głodówki w Głogowcu na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. 1986–1989 prowadził z żoną w swoim mieszkaniu związkową aptekę leków z darów zagranicznych. 1985–1986 członek podziemnej RKK „S” w Koninie (kierowanej przez Ryszarda Stachowiaka), IX 1986 objęty akcją tzw. rozmów profilaktycznych, 1986–1989 członek jawnej Tymczasowej Regionalnej Rady „S” w Koninie. VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 1988–1989 współredaktor (z Pawłem Kotlarskim i Ewą Zaleską) pisma „Solidarni–Konin” (nr. 24–40).

Od 1 II 1989 członek RKK „S” Oświaty i Wychowania w Koninie. Od 24 II 1989 sekretarz Koła Terenowego Polskiego Klubu Ekologicznego tamże. 1989 przedstawiciel TZR w KO „S” tamże, 1989 koordynator Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

1990–1994 kurator oświaty w Koninie.

Współautor (z Ewą Zaleską) książki Zakazana „Solidarność”. 13 XII 1981–17 IV 1989 w Regionie Konińskim (2000).

3 II 1981–29 I 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Koninie w ramach SOS krypt. Związkowiec; 29 I 1982–13 VI 1990 zarejestrowany przez Wydz. III/V/WOG KW MO/WUSW w Koninie jako TW Obserwator/Henryk/Marek, OI Marek.

 

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry