Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zalewska Teresa Anna

Teresa Anna Zalewska, ur. 20 IX 1942 w Opocznie. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filozoficzno-Historycznego (1975).

1968–1976 członek SD i od końca l. 70. do wiosny 1981 PZPR.

1961–1975 kierownik filii bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim, 1975–1977 działu metodycznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim. 1977–1983 specjalista ds. szkolenia i analiz społecznych w Tomaszowskich Zakładach Drobiarskich.

Od XII 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, od III 1981 KZ. VI 1981 delegat na I WZD. 13 XII 1981 z pomieszczenia KZ wyniosła i ukryła w domu pieczęcie i dokumenty związkowe. Po masakrze w KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. do końca 1982 indywidualna akcja protestacyjna – przychodziła do pracy w czarnym stroju. 1983–1989 kolporterka podziemnych pism i ulotek na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. 1983–1989 uczestniczka spotkań działaczy podziemnej „S”, autorka (z Czesławem Karalusem) projektów znaczków pocztowych, kalendarzy, kart okolicznościowych i transparentów „S”. 1983–1984 prace dorywcze. 1984–2011 st. asystent/adiunkt/kustosz/st. kustosz w Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. 1978–1983 przew. Komisji Rozjemczej ds. Pracy przy Prezydencie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (oskarżana przez SB o wydawanie orzeczeń korzystnych dla działaczy „S”). XI 1985 organizatorka (z C. Kalarusem i Ryszardem Majewskim) pomocy prawnej i zbiórki pieniędzy dla ukaranych grzywną przez kolegium ds. wykroczeń działaczy „S”, którzy umieścili 1 XI 1985 na terenie cmentarza katolickiego w Tomaszowie Mazowieckim tablicę upamiętniającą ks. Jerzego Popiełuszkę, od IV 1989 członek MKO w Tomaszowie Mazowieckim, IV 1989 doradczyni KO „S” w Tomaszowie Mazowieckim, 1989–1991 posłanka na Sejm RP z listy KO „S”; 1989–2004 przew. Komisji Rewizyjnej „S” w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, 1989–1991 członek Niezależnego Ruchu Obywatelskiego; 1991 współzałożycielka Fundacji Dar Serc, 1994–1998 i 2002–2006 radna Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim z listy „S”, 2004–2016 (po częściowym przejściu na emeryturę) wiceprzew. Terenowej Komisji Emerytów i Rencistów; od 2011 na emeryturze.

Autorka opracowania „Solidarność”. Kalendarium wydarzeń w Tomaszowie Mazowieckim 1980–1990 (2010).

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), Krzyżem Semper Fidelis (2002).

1982–1985 rozpracowywana przez Wydz. IV KW MO w Piotrkowie Trybunalskim/Grupę IV/Grupę VI RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w ramach KE krypt. Dama; 1985–1987 przez Sekcję V RUSW tamże w ramach SOS krypt. Koncepcja; 1986–1989 przez Grupę III RUSW tamże w ramach KE krypt. Muza i SO krypt. Sztuka; 1988–1989 przez Grupę III RUSW tamże w ramach SOR krypt. Partia.

Sebastian Pilarski

Opcje strony

do góry