Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zalewski Maciej

Maciej Zalewski, ur. 26 II 1956 w Kutnie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Polonistyki (1979).

1979-1989 pracownik naukowy Katedry Kultury Polskiej na UW.

Od IX 1980 w „S”.

W I 1982 współzałożyciel MKK „S” w Warszawie, autor oświadczeń, drukarz, kolporter, organizator produkcji. XI 1982 – III 1983 szef MKK, w 1982 w redakcji podziemnego pisma „Idee”. 1982-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy parafii św. Klemensa w Warszawie, redaktor podziemnego pisma „Wola” (w III 1983 krótko redaktor naczelny). 22 III 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. W II 1984 współtwórca Grupy Politycznej Wola, 1985-1986 członek redakcji i autor podziemnego pisma „Naprzód”. 21 VI 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, 29 I 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego na 1,5 roku więzienia, we IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986-1989 członek jawnego RKW „S” Mazowsze. W 1987 w Radzie Programowej Duszpasterstwa Ludzi Pracy; autor i redaktor podziemnego pisma „Praca”; w VIII 1988 redaktor „Biuletynu Strajkowego Mazowsze”. Autor w pismach podziemnych „Tygodnik Mazowsze” i „Wola”, oraz szkiców politycznych ''Przed granicą'' (1987), 1988-1990 szef Grup Politycznych Wola, Wydawnictwa GPW; w 1988 z GPW wszedł w skład Klubu Myśli Politycznej Dziekania.

Od XII 1988 członek KO przy Przewodniczącym „S” L. Wałęsie, od II 1989 w składzie TZR Mazowsze. 1989-1990 z-ca redaktora naczelnego i publicysta „Tygodnika Solidarność”, w III 1990 współzałożyciel Fundacji Prasowej Solidarność i spółki Telegraf. W V 1990 współzałożyciel PC, III-XI 1991 minister w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy, sekretarz Komitetu Obrony Kraju, współtwórca Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, członek Komisji Przekształceń Własnościowych. Od 1994 prowadzi własną firmę doradczą East Link, od 2000 portal internetowy Latarnik.

14 V 1984 – 19 XII 1989 rozpracowywany w ramach SOS/SOR/KE krypt. Lew.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry