Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zalewski Witold

Witold Zalewski, ur. 8 X 1934 w Warszawie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydz. Automatyki Przemysłowej w Krakowie (1957).

1957–1958 w Zarządzie Krakowskiej Ligi Brydżowej, 1959 mistrz Polski w brydżu sportowym.

1957–1958 projektant w Biurze Studiów i Projektów Hutnictwa Biprostal w Krakowie, 1958–1959 w Biurze Studiów, Projektów i Realizacji Inwestycji Biprokop w Gliwicach, 1959–1960 st. asystent w Instytucie Chemii Nieorganicznej tamże, 1960–1989 gł. projektant, kierownik zespołu w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysłu Syntezy Chemicznej Prosynchem tamże.

IX 1980 – X 1999 w „S”. Od XI 1980 przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ w zakładzie; od III 1981 członek, nast. VI–VII 1981 przew. Komisji do Spraw Organizacji Wyborów Regionalnych. VII/VIII i XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, VII – XII 1981 członek ZR, od VIII 1981 kierownik Komisji Organizacyjno-Prawnej ZR; IX/X delegat na I KZD, członek prezydium Komisji Programowej Zjazdu; od XI 1981 pełnomocnik ZR ds. wyborów do rad narodowych.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Katowicach, Zabrzu-Zaborzu, Raciborzu i Jastrzębiu-Szerokiej, 29 I 1982 zwolniony. 1982–1984 oddelegowany do filii Prosynchemu przy Zakładach Azotowych we Włocławku. Do 1984 wielokrotnie wzywany na rozmowy profilaktyczne i ostrzegawcze.

Od IV 1989 członek Śląsko-Dąbrowskiego KO. 4 VI przew. Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach. W VII 1989 inicjator reaktywacji „S” przy Prosynchemie.1989–1990 dyr. Wojewódzkiego Biura Poselsko-Senatorskiego OKP w Katowicach. 1990–1994 radny Miasta Gliwice z listy KO, 1990–1992 sekretarz Gminy Gliwice. 1992–1999 organizator i naczelnik Wydz. Informatyki, nast. Wydz. Kontroli Urzędu Miasta i Gminy Gliwice; od 1999 na emeryturze.

Współautor książki Brydż nowoczesny (1959), autor haseł w Encyklopedii brydża (1996).

19 VIII 1981–20 I 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Katowicach/Wydz. V KM MO/RUSW w Gliwicach w ramach SOR krypt. Witold.

 

Halina Żwirska

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony

do góry