Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zamościński Kazimierz Jan

Kazimierz Jan Zamościński, ur. 7 IV 1936 w Jankach k. Hrubieszowa. Ukończył ZSZ w Hrubieszowie (1953).

1953-1959 pracownik Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa w Nieledwi k. Hrubieszowa, 1959-1972 Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Hrubieszowie, 1972-1979 Polskiego Związku Motorowego tamże, od 1979 współwłaściciel spółki transportu ciężarowego; przez całe życie związany z rodzinnym gospodarstwem rolnym w Jankach (prowadzonym najpierw z ojcem, później samodzielnie).

Od X 1980 współorganizator Solidarności Wiejskiej w woj. zamojskim, 9 XII 1980 uczestnik sejmiku chłopskiego w Ustrzykach Dolnych, od 24 I 1981 członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Solidarności Wiejskiej, 8-9 III 1981 delegat na Zjazd Zjednoczeniowy „S” RI w Poznaniu (przed wyjazdem zastraszany przez SB), przedstawiciel woj. zamojskiego w Ogólnopolskim Komitecie Założycielskim „S” RI; od jesieni 1981 przewodniczący Koła „S” RI w Jankach; od 27 XI 1981 współorganizator strajku okupacyjnego w siedzibie Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Zamościu: członek komisji prowadzącej negocjacje z władzami.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Krasnymstawie, od 9 I 1982 we Włodawie, zwolniony 20 III 1982. Po wyjściu działacz podziemia w środowiskach wiejskich. 27 VIII 1982 aresztowany, z ponowną decyzją o internowaniu do 15 IX 1982 przetrzymywany w AŚ KW MO w Zamościu. 1982-1987 kilkadziesiąt razy zatrzymywany i przesłuchiwany. Prowadził w swoim mieszkaniu punkt kolportażu wydawnictw podziemnych, rozprowadzanych w środowisku działaczy „S” RI na terenie b. powiatu hrubieszowskiego. 1982-1983 organizator sieci noclegów dla rodzin odwiedzających więźniów politycznych w ZK w Hrubieszowie. 1985-1988 współorganizator wyjazdów rolników na Jasną Górę (dożynki) i na grób ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, spotkań duszpasterstwa rolników w Łabuniach k. Zamościa; od IX 1984 członek podziemnej RKK „S” RI Regionu Środkowo-Wschodniego. Od X 1988 członek jawnej Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników „S” w Zamościu.

Od 1989 członek KO woj. zamojskiego oraz KO Rejonu Hrubieszów; zaangażowany w kampanię wyborczą Janusza Woźnicy. 1989-1992 członek Komitetu Wojewódzkiego „S” RI w Zamościu. Od 1991 członek Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny. Od 1996 na emeryturze.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2006).

14 X 1981 – 3 V 1986 zarejestrowany przez Wydz. VI KW MO/WUSW w Zamościu jako TW ps. Jakub/Dąb, nie przekazywał istotnych operacyjnie informacji. 3 V 1986 – VIII/IX 1989 rozpracowywany przez p. VI RUSW w Hrubieszowie w ramach SOR krypt. Zebzda.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Hrubieszów

Opcje strony

do góry