Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zamolski Wiesław

Wiesław Zamolski, ur. 10 III 1937 w Strzyżewicach k. Bełchatowa. Ukończył SP w Bełchatowie.

1952-1956 pracownik Urzędu Miasta tamże, 1956-1958 zasadnicza służba wojskowa w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu, 1958-1982 pracownik Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.

We IX 1980 współorganizator pogotowia strajkowego w BZPB, od IX 1980 członek „S”, w XI 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego w BZPB, następnie członek KZ, komisji socjalnej; od XI 1980 członek MKZ Bełchatów; 19-20 XII 1980 uczestnik strajku okupacyjnego w Urzędzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim, organizator aprowizacji dla strajkujących; 27 III 1981 przewodniczący KS podczas strajku ostrzegawczego w BZPB w związku z kryzysem bydgoskim, w XII 1981 w czasie strajku solidarnościowego z elewami Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie; 29-30 VII 1981 uczestnik marszu głodowego w Bełchatowie; 6 XII 1981 współorganizator manifestacji i poświęcenia sztandaru KZ „S” w BZPB.

13 XII 1981 współorganizator, uczestnik akcji ulotkowych, malowania i stemplowania haseł i symboli „S” na murach; od 1982 współorganizator kolportażu prasy podziemnej w Bełchatowie, prowadził w swoim mieszkaniu punkt kolportażowy, m.in. „Solidarności Ziemi Łódzkiej”, „Solidarności Wojennej”, „BIS-u”, „CDN”, „Solidarności Walczącej” i druków okolicznościowych; 13 III 1982 aresztowany, przetrzymywany w KW MO i AŚ w Piotrkowie Tryb. i Łodzi, skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Łodzi na 1 rok i 3 mies. więzienia, osadzony w ZK w Kielcach-Piaskach, w VI 1983 zwolniony; zwolniony z pracy. Po wyjściu pracownik Mostostalu Warszawa Oddział Piotrków Tryb. w Bełchatowie, 1984-1995 KWB tamże. 1984-1989 współorganizator spotkań działaczy podziemnej „S” z Bełchatowa w swoim mieszkaniu; współorganizator dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych, lokali. Wielokrotne rewizje w mieszkaniu.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, obserwator z ramienia „S” prac Obwodowej Komisji Wyborczej w Bełchatowie. Od 1995 na emeryturze.

17 III – 16 VII 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Piotrkowie Tryb. w ramach SOR krypt. Tkacz.

 

Hanna Tazbir

Opcje strony

do góry