Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zambrowski Antoni

Antoni Zambrowski, ur. 27 I 1934 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa, Wydz. Ekonomii (1956).

1956-1958 ekonomista w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych Komuna Paryska, 1958-1960 w Zakładach Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg, 1960-1966 w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych, w 1966 starszy asystent na Wydz. Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 1947-1948 w ZWM, 1948-1956 w ZMP, 1956-1957 członek Rewolucyjnego Związku Młodzieży; w 1957 w Tymczasowym Komitecie Warszawskim i Tymczasowym Komitecie Centralnym ZMS; 1956-1966 w PZPR, usunięty z partii i z uczelni za krytykę polityki państwa wobec Kościoła. 11 III 1968 aresztowany pod fałszywym zarzutem organizowania wiecu studentów UW 8 marca, skazany na 2 lata więzienia, w VII 1969 zwolniony na mocy amnestii. Od 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR. W 1979 uczestnik akcji „Chrystus w środkach przekazu społecznego”, zbierał podpisy pod apelem o transmisję mszy świętej w PRiTVP.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w Biurze Projektów OMEL-Projekt, doradca KZ w Polskich Zakładach Optycznych.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony w VII 1982. Współpracownik podziemnych pism: „Przegląd”, „Tygodnik Wojenny”, „Samorządność”, „Obóz”; emigracyjnych: „Tydzień Polski”, „Robotnik”; katolickich: „Więź”, „Przegląd Katolicki”. W VIII 1985 oraz w VIII 1986 uczestnik pikiet sklepów monopolowych organizowanych w ramach ogłaszanej przez podziemną „S” i Episkopat Polski akcji Ruchu Otrzeźwienia Narodu. W 1988 kierownik działu kolportażu miesięcznika „Res Publica”. 1988-1989 stróż na budowie metra warszawskiego.

W 1989 asystent Jarosława Kaczyńskiego w biurze wyborczym KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, 1989-2003 dziennikarz „Tygodnika Solidarność”. W 1995 współzałożyciel Komitetu Polska-Czeczenia. Współpracownik i autor pism „Ład”, „Nowy Świat”, „Gazeta Polska”, „Nasza Polska”. Od 2003 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

 

Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry