Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zandler Eugeniusz

Eugeniusz Zandler, ur. 16 V 1945 w Olgino na Syberii. Ukończył zaocznie Technikum Górnictwa we Wrocławiu (1972).

1962-1963 pracownik Taboru Kolejowego PKP w Legnicy, 1963-1965 gajowy w Piławie Górnej; w 1965 zasadnicza służba wojskowa, w 1966 zwolniony ze względu na stan zdrowia; 1966-1973 zatrudniony w Fabryce Prostowników w Bielawie, 1973-1982 w KWK Manifest Lipcowy (od 1990 KWK Zofiówka) w Jastrzębiu-Zdroju. 1969-1973 związkowy mąż zaufania.

28 VIII – 3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, członek KS i MKS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w kopalni, następnie Prezydium KZ; 17 XI 1980 uczestnik głodówki protestacyjnej przeciwko Zjazdowi CRZZ.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w kopalni; 4 I 1982 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Jastrzębiu-Zdroju, aresztowany, umieszczony w areszcie KW MO w Katowicach i AŚ w Katowicach, 28 IV 1982 uniewinniony.

Od X 1982 na emigracji w RFN; 1983-1995 zatrudniony w kopalni Victoria w Marl. 1995-2004 na rencie. W 1999 powrót do Polski. Od 2004 na emeryturze.

1982 – 31 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Jaguar.

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Jastrzębie-Zdrój

Opcje strony

do góry