Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zapadka Rafał Zygmunt

Rafał Zygmunt Zapadka, ur. 21 X 1952 w Jarocinie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Nauk Społecznych (1976). 1976–1979 kierownik działu w Wojewódzkim Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, 1978 współinicjator Spotkań Twórców i Wykonawców Piosenki Amatorskiej w Myśliborzu, 1979–1982 kierownik Ośrodka Opiekuna Społecznego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Gorzowie Wielkopolskim.

1980 współzałożyciel nieformalnego zespołu socjologów, który zrealizował, z komisjami zakładowymi „S”, 2 badania ankietowe w kilku gorzowskich zakładach. VI 1981 wybrany przez Zarząd Regionu „S” w skład Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych.

Po 13 XII 1981 z Antonim Monachem współorganizator pomocy w zakładzie pracy dla ponad 20 rodzin internowanych; 1982 na skutek nacisków komisarza wojskowego zwolniony ze stanowiska kierownika i odszedł z pracy w WSzZ. 1982–1983 agent ubezpieczeniowy w PZU. I 1983–1989 członek podziemnej RKW „S” w Gorzowie Wielkopolskim, współprowadzący (z Wojciechem Szczepanowskim) redakcję i autor tekstów (m.in. ps. Marcin Konwa) w podziemnym piśmie „Feniks”. 1983–1984 kierownik stołówki w gorzowskiej filii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 1984–1986 klubu osiedlowego w Gorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; od 1986 na rencie. I 1988–I 1990 członek jawnej Rady Regionu „S” w Gorzowie Wielkopolskim. 1988–1989 pomysłodawca i organizator comiesięcznej niezależnej Gazety Mówionej tamże. 1989 po rewizji i zakwestionowaniu kilkudziesięciu wydawnictw podziemnych wniosek SB do kolegium ds. wykroczeń, które odmówiło wszczęcia postępowania. IV–VII 1989 przew. KO „S” w Gorzowie Wielkopolskim. 1989–I 1990 w Radzie Regionu „S” tamże – szef redakcji oficjalnej edycji pisma „Feniks”, 1990 pracownik zarządu spółki Gorzowskie Wydawnictwo Obywatelskie, od 1991 z żoną prowadzący Wydawnictwo Zapadka. 1993–2007 w UPR, 2014–2015 w Kongresie Nowej Prawicy (prezes regionu lubuskiego), od 2000 mediator w sprawach sądowych. Autor publikacji prasowych i audycji radiowych o tematyce politycznej w regionalnych mediach, m.in. komentator Radia Zachód.

1985–1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach SOR krypt. Desperaci; 1985–1986 w ramach akcji Brzoza; 1986–1989 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach SOR krypt. Faryzeusze.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2011).

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry