Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zarzycka Maria

Maria Zarzycka, ur. 20 IX 1940 w Kulikach k. Złoczowa. Absolwentka Studium Pilotażu Zagranicznego przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (1976), pilot wycieczek zagranicznych.

1960-1970 laborant chemik w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie, 1971-1982 laborant chemik w Elektrociepłowni Szczecin. W XII 1970 żona stoczniowca, u której w domu (w sąsiedztwie stoczni) powstał „mały sztab” dla strajkujących. Uczestniczka akcji ulotkowych i gospodyni spotkań opozycjonistów, od sympatyk Wolnych Związków Zawodowych (spotkania z Janem i Mieczysławem Witkowskimi).

W VIII 1980 uczestniczka protestu solidarnościowego (Elektrociepłownia Szczecin bez prawa strajku) i delegat do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego z zebranymi ośmioma tys. zł dla wsparcia stoczniowców. Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Elektrociepłowni Szczecin, następnie przewodnicząca KZ, oddelegowana do pracy związkowej, negocjatorka w sprawach postulatów energetyków (sprawiedliwe taryfikatory płacowe, transport autokarowy dla załogi, rozdzielnictwo mieszkań), delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, autorka serwisów informacyjnych przez radiowęzeł, od VI 1981 członek ZR (praca społeczna).

13 XII 1981 po pacyfikacji siedziby ZR uczestniczka strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego do jej pacyfikacji. 11 II 1982 oskarżona przez Prokuraturę Wojewódzką w sprawie o udział w nielegalnym strajku w Stoczni Szczecińskiej (II DS.-50/81 ). 7 VIII 1982 aresztowana w mieszkaniu Marii Taczały w trakcie konspiracyjnego zebrania przedstawicieli podziemnych struktur „S” (wraz z Ryszardem Kustrą), do 21 VIII 1982 osadzona w AŚ KW MO w Szczecinie, do 27 VIII 1982 w AŚ w Kamieniu Pomorskim, 28 VIII 1982 w Ośrodku Odosobnienia dla Kobiet w Darłówku. 29 X 1982 – 10 I 1983 przetrzymywana w AŚ w Kamieniu Pomorskim (w sprawie zapadł wyrok uniewinniający). 1984-1988 kolporterka podziemnych wydawnictw i ulotek, drukarz komunikatów, organizatorka przenoszenia maszyn do pisania, łączniczka z Warszawą, m.in. w kontaktach Mariana Jurczyka ze Zbigniewem Romaszewskim, organizatorka kontaktów z „S” Rolników Indywidualnych. 22 X 1986 sygnatariuszka apelu otwartego do Rady Państwa w sprawie konieczności porozumienia narodowego, uwolnienia więźniów politycznych i powołania Tymczasowej Rady Regionalnej „S” Pomorza Zachodniego zapewniającej ciągłość związku( wraz z Marianem Jurczykiem, Aleksandrem Krystosiakiem i Stanisławem Wadołowskim). 1984-1988 samodzielny chemik w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Szczecińskiej.

1989-2003 zatrudniona na różnych stanowiskach USA.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry