Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zarzycka Maria

Maria Zarzycka, ur. 20 IX 1940 w Kulikach k. Tarnopola (obecnie Ukraina). Ukończyła Pomaturalne Studium Chemiczne w Krakowie (1960) oraz Studium dla Pilotów Wycieczek Zagranicznych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej tamże (1976).

1960–1970 laborantka chemik w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie, 1971–1982 laborantka w Elektrociepłowni Szczecin.

W XII 1970 udostępniała własne mieszkanie na potrzeby KS, strajkujących stoczniowców; uczestniczka akcji ulotkowych.

W VIII 1980 uczestniczka strajku w zakładzie, delegatka do MKS z zebranym funduszem wsparcia dla strajkujących w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, nast. pracownik związku, VI – VII 1981 delegatka na I WZD Pomorza Zachodniego; autorka serwisów informacyjnych w zakładowym radiowęźle; od VI 1981 członek ZR.

13 XII 1981 uczestniczka, po spacyfikowaniu siedziby ZR, strajku w SSz. 11 II 1982 oskarżona przez Prokuraturę Wojewódzką w Szczecinie o udział w strajku; zwolniona z pracy. 7 VIII 1982 aresztowana w mieszkaniu Marii Taczały podczas konspiracyjnego zebrania podziemnej „S” (z Ryszardem Kustrą), osadzona w Izbie Zatrzymań KW MO w Szczecinie i AŚ przy ZK w Kamieniu Pomorskim. 28 VIII 1982 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. 29 X 1982 aresztowana, osadzona w AŚ przy ZK w Kamieniu Pomorskim, 17 I 1983 zwolniona ze wzgl. na zły stan zdrowia, 15 VI 1983 uniewinniona. 1984–1988 samodzielny chemik w Katedrze Techniki Cieplnej na Politechnice Szczecińskiej. 1982–1988 kolporterka podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Tygodnik Wojenny”, „BIS”, „Tygodnik Solidarność”, „Obraz” i ulotek; drukarz komunikatów, łączniczka w kontaktach Mariana Jurczyka ze Zbigniewem Romaszewskim, strukturami opozycyjnymi w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim, Głogowie i Gdańsku, organizatorka kontaktów z podziemną „S” RI. Od 22 X 1986 członek Tymczasowej Rady Regionalnej „S” Pomorza Zachodniego (z Marianem Jurczykiem, Stanisławem Wądołowskim, Aleksandrem Krystosiakiem i Stanisławem Kocjanem). Wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, rewidowana.

1989–2003 na emigracji w USA; członek Centrum Polsko-Słowiańskiego, Stowarzyszenia Przyjaciół Jana Pawła II w Nowym Jorku. Od 2003 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

17 VII 1981 – 30 VI 1983 rozpracowywana przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w Szczecinie w ramach SOS/SOR krypt. Elektron; 22 II 1984 – 18 I 1985 przez Wydz. III-1 WUSW w ramach SOS/KE krypt. Barbara; 16 X 1986 – 1 XII 1987 przez Wydz. V w ramach SOS krypt. Sesja.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry