Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zarębski Jerzy Antoni

Jerzy Antoni Zarębski, ur. 15 IV 1950 w Zabrzu. Ukończył Technikum Górnicze w Chorzowie (1971).

1971–1973 gł. dyspozytor w Zakładzie Przeróbki Węgla KWK Sosnowiec w Sosnowcu, 1973–1982 w Zakładzie Przeróbki Węgla KWK Zofiówka/Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju.

28 VIII – 3 IX 1980 współorganizator strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; członek KZ; przew. Komisji ds. Przeróbki Mechanicznej Węgla w Resorcie Górnictwa przy KWK Manifest Lipcowy.

13–15 XII 1981 uczestnik strajku w zakładzie. I – IV 1982 organizator podziemnej „S” w rejonach: Jastrzębia-Zdroju, Żor i Wodzisławia, zajmującej się przerzutem powielaczy do Polski, redaktor odpowiedzialny za druk i kolportaż podziemnego pisma „Wiadomości Wojenne”, organizator materiałów poligraficznych. 30 IV 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 24 VII 1982 zwolniony, 15 XI 1982 ponownie zatrzymany, aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach; zwolniony z pracy; 19 V 1983 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 1 rok i 9 mies. pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Strzelinie, 5 IX 1983 zwolniony na mocy amnestii. IX 1983 – IV 1984 bez zatrudnienia. 24 IV – VII 1984 pracownik fizyczny w Odlewni Żeliwa w Żorach. IX 1983 – VIII 1984 wielokrotnie przesłuchiwany, nakłaniany do współpracy w KM MO w Żorach.

Od 27 VIII 1984 na emigracji w Australii. 1984–1989 członek zarządu Związku Wolnych Polaków w Australii, organizator i przew. Stowarzyszenia Polsko-Ukraińskiego, współorganizator Biura Informacyjnego „S”, odpowiedzialny za współpracę z organizacjami polonijnymi. 1984–2003 własna działalność gospodarcza. 1988 – 22 XII 1990 przedstawiciel Rządu RP na Uchodźstwie na Okręg Stołeczny Canberra w Australii. 2003–2006 szef kantyny w siedzibie Policji Federalnej w Canberrze, od 2006 szef restauracji w hotelu Best Western w Canberrze.

Autor wspomnień 12 gorących lat (1992).

25 IX 1982 – 24 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Introligator.

 

 

 

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Wodzisław Śląski

Opcje strony

do góry