Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zarzycki Stanisław

Stanisław Zarzycki, ur. 27 VI 1946 w Cieszynie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1969), inżynier technologii wody i ścieków.

1970-1972 pracownik przedsiębiorstwa Elwod Katowice, 1972-1975 Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Katowice, 1975-1989 Zakładu Doświadczalnego PAN w Gołyszu k. Skoczowa. W III 1968 kolporter na terenie PŚ ulotek przywożonych z UJ, od 1979 pism niezależnych „Robotnik” i „Ruch Związkowy” w ZD PAN w Gołyszu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZD PAN, przewodniczący KZ, w V i XI 1981 delegat na I i II WZD Regionu Podbeskidzie, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

Po 13 XII 1981 kolporter podziemnej prasy w ZD PAN, m.in. „Solidarności Podbeskidzia”, „Informatora NSZZ «S» przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych”, organizator zaopatrzenia w materiały poligraficzne. W VI 1982 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za noszenie znaczka „S”. Od 1983 członek RKW Trzeci Szereg „S”. Współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie, wykładów w kościołach w Ochabach i Skoczowie. Wielokrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 godz., rewizje w domu; w VI 1984 aresztowany, w VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Od XI 1986 jeden z 5 jawnych rzeczników podbeskidzkiej „S”. W V 1988 zwolniony dyscyplinarnie z pracy po wygłoszeniu 1 V przemówienia na wiecu „S” w Bielsku-Białej.

Od III 1989 na emigracji w USA.

12 III – 21 V 1985 rozpracowywany przez gr. III RUSW w Cieszynie w ramach SOR krypt. Filar; 15 II – 29 VII 1987 przez gr. V RUSW w Cieszynie w ramach SOR krypt. Inżynier; 2 II 1988 – 10 V 1989 przez gr. VI/III RUSW w Cieszynie w ramach KE krypt. ZS.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Skoczów

Opcje strony

do góry