Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zarzycki Wacław Adam

Wacław Adam Zarzycki, ur. 16 IX 1933 w Lublinie. Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (1956).

1957-1958 księgowy rewident w Wojewódzkim Zarządzie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Szczecinie, w 1958 starszy księgowy w Inspektoracie Powiatowym PGR, Gospodarstwo Załom, 1959-1981 kierownik działu w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. 25 X 1977 – 16 XII 1981 w PZPR. 17-22 XII 1970 oraz 22-24 I 1971 uczestnik strajków okupacyjnych w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego.

Od IX 1980 w „S”.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w stoczni (odpowiedzialny za ochronę obiektów stoczniowych). 15 XII 1981 zwolniony dyscyplinarnie z pracy. 1982-1985 członek TKZ „S” w Stoczni Szczecińskiej, uczestnik pomocy represjonowanym i ich rodzinom, współorganizator działalności wydawniczej (udostępniał mieszkanie na potrzeby druku „Grota”), kolporter wydawnictw podziemnych („Feniks”, „Jedność w Podziemiu”, „Grot”, „Tygodnik Mazowsze”, „BIS”, „KOS”, „Od Dołu”, „CDN”), uczestnik manifestacji patriotycznych. 1982-1983 kasjer w Biurze Projektów Budownictwa Morskiego, 1983-1984 główny księgowy w Polonijnym Przedsiębiorstwie Zagranicznym Rega w Płotach, w 1984 referent ds. bonów żywnościowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej – ADM nr 9, 1984-1985 specjalista ds. finansowo-księgowych w Miastoprojekcie Szczecin, 1985-1990 główny księgowy w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa.

1990-2000 specjalista ds. zaopatrzenia Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego, od 2000 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry