Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zarzyczny Mieczysław

Mieczysław Zarzyczny, ur. 11 X 1941 w Olchowej k. Leska. Ukończył wieczorowe Technikum Górnicze w Zabrzu (1971); 1970-1972 słuchacz zaocznego Studium Bibliotekarstwa w Katowicach.

1960-1965 zatrudniony w KWK Zabrze w Zabrzu; 1963-1965 zasadnicza służba wojskowa w jednostkach sił lądowych i lotnictwie w Hrubieszowie, Sochaczewie i Malborku; 1965-1972 zatrudniony w Domu Kultury przy KWK Pstrowski w Zabrzu, 1972-1975 w KWK Pstrowski, 1975-1982 w KWK Piast w Tychach-Bieruniu Nowym. 1970-1981 przewodnik beskidzki w Górniczym oddziale PTTK w Zabrzu przy KWK Zabrze-Zachód.

2-3 IX 1980 współorganizator strajku w KWK Piast, przewodniczący Oddziałowego KS (Oddział Szybowy), oddelegowany przez KS KWK Piast na rozmowy z Komisją Rządową w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju. Od 4 IX 1980 członek Komisji Robotniczej KWK, przewodniczący KR na Oddziale Szybowym. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, przewodniczący OKZ na Oddz. Szybowym, członek Prezydium KZ „S”. W VII 1981 delegat na I WZD Województwa Katowickiego.

14 XII 1981 uczestnik strajku, członek KS w KWK Piast; organizator żywności dla strajkujących pod ziemią. 19 XII 1981 usunięty z kopalni na polecenie komisarza wojskowego i przeniesiony na szyb IV. 23 XII 1981 zatrzymany w domu, przewieziony do KM MO w Tychach, 26 XII 1981 do KW MO w Katowicach; 30 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. 11 II – 23 III 1982 przebywał w Szpitalu Górniczym w Zabrzu-Biskupicach. 30 IV 1982 zwolniony po interwencji MCK. 2 V 1982 przywrócony do pracy. 30 VIII 1982 ponownie zatrzymany, przewieziony do KM MO w Tychach, następnie do ZK w Zabrzu-Zaborzu; skazany na 15 dni karceru. 10 XI – 2 XII 1982 leczony w Klinice Neurologicznej w Zabrzu; 2 XII zwolniony.

Od 6 VI 1983 z żoną na emigracji w RFN. XI 1984 – 1991 współzałożyciel i członek Zarządu „S” Eschweiler-Aachen; organizator pomocy dla środowisk opozycyjnych w kraju (przekazano m.in. 5 maszyn drukarskich). Do X 1987 utrzymywał się z zasiłków. X 1987 – III 1989 zatrudniony w firmie Schlafhorst w Münchengladbach; do I 1990 bezrobotny, ukończył kurs spawacza; I-V 1990 zatrudniony w firmie Balduin w Stolbergu, V 1990 – IV 1995 w Strang & Co w Aachen. W 1992 współorganizator, członek klubu żeglarskiego Polish Yacht Club Akwizgran, 1992-2008 przewodniczący klubu (komandor), od II 2008 członek i doradca. W 1992 członek założyciel Kongresu Polonii w Niemczech; członek założyciel Zarządu Polskiego Forum w Niemczech. W 1993 członek Komitetu Założycielskiego Polskiej Rady w Niemczech (Berlin). IV 1995 – IV 1997 ponownie bezrobotny, ukończył kurs technika komputerowego; Od 1996 członek Zarządu Polskiej Rady Nadrenii i Westfalii. V 1997 – V 1999 zatrudniony w Biuro-Save Ing. GmbH w Geilenkirchen. Od 1998 członek Komisji Rewizyjnej. V 1999 – I 2002 na zasiłku dla bezrobotnych; od I 2002 na emeryturze.

Halina Żwirska

Region Śląsko-Dąbrowski, Bieruń

Opcje strony

do góry