Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zawadzki Zdzisław

Zdzisław Zawadzki, ur. 9 IV 1953 w Gdańsku, zm. 18 VIII 1998 w Moorhead (USA). Ukończył Technikum Samochodowe w Gdańsku (1974).

W 1973 kierowca w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Gdańsku, 1974 – XII 1981 kierowca, następnie kontroler jakości i starszy mistrz w WPK Zakład Autobusowy w Gdańsku.

W VIII 1980 współorganizator strajku w ZA WPK, od IX 1980 w „S”; członek KZ w ZA WPK.

16 XII 1981 zwolniony z pracy; 3-5 II 1982 wraz z Ryszardem Landowskim i Wiesławem Talaśką wydrukował i kolportował w Gdańsku (m.in. w bazie WPK przy ul. Karola Marksa) ulotki „ZOMO bijące serce Partii”, 6 II 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 26 IV 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym na 5 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, zwolniony 28 III 1983 na mocy aktu łaski Rady Państwa.

Od VI 1984 na emigracji w USA (Moorhead, Minnesota) w USA. VI 1984 – VIII 1998 mechanik samochodowy w prywatnym warsztacie samochodowym w Moorhead.

5 VIII 1981 – 19 IV 1982 rozpracowywany przez Wydział III A KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Karawan, nr rejestracyjny 40141.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry