Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zawadzki Zdzisław

Zdzisław Zawadzki, ur. 9 IV 1953 w Gdańsku, zm. 18 VIII 1998 w Moorhead (Minnesota, USA). Ukończył Technikum Samochodowe w Gdańsku (1974).

1974–XII 1981 kierowca, nast. kontroler jakości, st. mistrz w Zakładzie Autobusowym Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdańsku.

VIII 1980 współorganizator strajku w ZA WPK, od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. od XII 1980 KZ.

16 XII 1981 zwolniony z pracy za próbę zorganizowania strajku w zakładzie. 3–5 II 1982 z Ryszardem Landowskim i Wiesławem Talaśką drukarz i kolporter m.in. ok. 400 ulotek pt. „ZOMO bijące serce Partii”. 5 II 1982 zatrzymany, 6 II 1982 aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. 26 IV 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat pozbawienia wolności. Od 10 V 1982 w ZK w Potulicach, od 26 V 1982 w AŚ w Gdańsku, od 3 VI 1982 ponownie w ZK w Potulicach, od 2 XI w AŚ w Gdańsku, od 22 XI w ZK w Potulicach, od 26 III 1983 w AŚ w Gdańsku. 13 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa.

Od VI 1984 na emigracji w USA. VI 1984–VIII 1998 mechanik samochodowy w prywatnym warsztacie samochodowym w Moorhead.

5 VIII 1981–19 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Karawan.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry