Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zawirski Władysław

Władysław Zawirski, ur. 2 XII 1933 w Brodach k. Lwowa. Ukończył Technikum Obróbki Skrawaniem w Tarnowie (1979).

1946–1948 w ZHP, 1960–2009 w Polskim Związku Filatelistów, 1965–1968 w PZPR.

1951–1953 ślusarz w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, 1953–1956 zasadnicza służba wojskowa, 1956–1984 tokarz, planista, technolog w Fabryce Silników Elektrycznych Tamel w Tarnowie.

Od IX 1980 w „S”.

IV 1982 – 1984 w Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „S”/Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S” Robotników i Chłopów (przedstawiciel Tamelu); uczestnik spotkań podziemnej „S”, m.in. w Dąbrowie Tarnowskiej (VII 1983), Tarnowcu i Tarnowie; 1983–1984 założyciel, redaktor, drukarz podziemnego pisma „Tamelowiec” (z Ryszardem Mierzwą) oraz kart pocztowych; 1983–1989 organizator kolportażu, kolporter podziemnych pism, m.in. „Tarnina”, „Tamelowiec”, „Hutnik”, „Aktualności”, ulotek, plakatów w tarnowskich zakładach i wśród znajomych. Uczestnik manifestacji patriotycznych i rocznicowych w Tarnowie (3 V, 11 XI, 13 XII, IV rocznica zbrodni katyńskie), układania krzyża kwietnego na pl. Katedralnym. 23 II 1984 zatrzymany w Koszycach Małych, 24 II 1984 aresztowany, osadzony w aresztach RUSW w Tarnowie, Dąbrowie Tarnowskiej i AŚ w Tarnowie, 16 VIII 1984 zwolniony na mocy amnestii. W 1984 zwolniony z pracy; bez zatrudnienia (brak możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami), rewizja w mieszkaniu. 1985–1987 zatrudniony (m.in. dzięki pomocy ks. Kazimierza Kozyry) w parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie. W III 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. 1985–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Rodziny w Tarnowie. 1987–1998 na rencie. 1988 uczestnik spotkań (przy tarnowskiej katedrze) dot. ponownej rejestracji „S”.

Po 1989 przew. Koła Emerytów i Rencistów przy KZ w Tamelu, nast. przew. Komisji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZR Małopolska w Tarnowie. 1990 w Tarnowskim Porozumieniu Wyborczym Lecha Wałęsy (łącznik ze sztabem wyborczym). 1991 organizator wystawy 10 lat Poczty Podziemnej Solidarności w Tarnowie Od 1998 na emeryturze. W 2000 organizator wystawy znaczków poczt podziemnych w 20. rocznicę powstania „S” w Tarnowie.

13 VIII 1982 – 22 XI 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Tarnowie w ramach SOR krypt. Struktura; 1984–1985 przez Wydz. V WUSW w ramach KE.

 

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Tarnow

Opcje strony

do góry