Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zechenter Anna

Anna Zechenter (z d. Smolarczyk), ur. 22 IX 1959 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego tamże, Instytut Filologii Germańskiej (1985).

1978–1980 działaczka SKS w Krakowie, kolporterka niezależnych wydawnictw, m.in. książek NOW-ej, pism, ulotek; od 1979 prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych SKS; podczas I pielgrzymki Jana Pawła II pracowała w punkcie informacyjnym SKS dla zachodnich dziennikarzy. Od 1978 uczestniczka wykładów TKN.

Od 22 IX 1980 członek Międzyuczelnianego Komitetu Założycielskiego NZS, we IX 1980 pracownik punktu konsultacyjno-informacyjnego przy KIK przy ul. Siennej w Krakowie, wspomagającego zakładanie „S” w zakładach. W 1981 członek Klubu Myśli Patriotycznej Jagiellonia tamże. W II 1981 uczestniczka strajku o rejestrację NZS oraz XI/XII 1981 solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, na UJ (w KS, odpowiedzialna za zaopatrzenie).

13–16 XII 1981 uczestniczka strajku w HiL w Krakowie-Nowej Hucie, objęta nakazem internowania, do VI 1982 w ukryciu. XII 1981 – II 1982 działaczka podziemnego Studenckiego Komitetu Obrony Demokracji w Krakowie. W 1982 reaktywowała bibliotekę w podziemnych strukturach NZS. 22 IX uczestniczka (z Janem Rokitą i Lesławem Maleszką) akcji położenia tablicy i kwiatów w rocznicę wiecu założycielskiego NZS z 1980 przy Collegium Broscianum UJ. 1982–1986 uczestniczka demonstracji i kolporterka podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Hutnik” i „Tygodnik Mazowsze”; w 1985 wśród kilkunastu sygnatariuszy listu w obronie uwięzionego za odmowę służby wojskowej Marka Adamkiewicza, wobec których wszczęto postępowanie wyjaśniające na UJ; kilkakrotnie zatrzymywana, poddawana rewizjom. 1986–1991 mł. bibliotekarz w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

W 1989 tłumaczka w Instytucie Kultury Austriackiej tamże, 1990–1997 dziennikarka, publicystka, z-ca sekretarza red. w „Czasie Krakowskim”, 1997–2000 redaktorka i adiustatorka książek dla Wydawnictwa Znak, Wydawnictwa Literackiego, Wydawnictwa Kluszczyński w Krakowie, 2000–2007 redaktorka w Wydawnictwie Szkolnym Omega tamże, od I 2008 pracownik OBEP/OBEN IPN tamże. Od 28 XI 2008 członek założyciel Stowarzyszenia NZS 1980. Autorka książek KGB gra w szachy (2010), Pod czerwona okupacją. Z Adamem Macedońskim rozmawia Anna Zechenter (2013), Zagłada. Polacy w państwie bolszewików 1917–1938. „Operacja polska NKWD (2018) oraz artykułów historycznych m.in. w „Czasie Krakowskim”, „Naszym Dzienniku”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Polskiej”, „Arce”, „Arcanach”.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

1979–1989 rozpracowywana przez Wydz. III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR/KE krypt. Księgarz.

 

Dorota Nowok, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry