Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zel Marek

Marek Zel, ur. 28 II 1949 w Łodzi. Ukończył Technikum Mechaniczne w Łodzi (1981).

1963-1967 pracownik Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego w Łodzi; 1967-1983 Fabryki Maszyn Szyjących i Odlewani Staliwa Famas tamże. W III 1968 uczestnik studenckiej demonstracji na ul. Piotrkowskiej, pobity przez funkcjonariuszy MO.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w FMS.

Po 13 XII 1981 koordynator akcji ulotkowych, współtwórca sieci kolportażu niezależnych wydawnictw w zakładzie pracy, współorganizator pomocy dla represjonowanych i członków ich rodzin. 1982-1983 członek nieformalnej grupy działaczy „S” z różnych łódzkich zakładów pracy. 1983-1986 w KPN. 1983-1987 pracownik Wytwórni Filmów Fabularnych; członek łódzkiej MKK. 1987-1992 zatrudniony w spółdzielni mieszkaniowej. 1988-1989 w strukturach TKZ Regionu Łódzkiego; 1989-1990 w strukturze poziomej, która w 1990 przeprowadziła demokratyczne wybory w Regionie. W 1983 i 1987 zwolniony z pracy za działalność związkową.

1992-2004 pracownik prywatnego przedsiębiorstwa Giesy. Od 2004 na zasiłku emerytalnym.

Edward Pińkowski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry