Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zeman Wacław

Wacław Zeman, ur. 22 IV 1952 w Jarosławiu. Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1977).

1977-1978 wolontariusz w Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej AM w Łodzi, 1978-1999 stomatolog w ZOZ w Jarosławiu.

Od IX 1980 w „S”, od VI 1981 wiceprzewodniczący Zarządu Międzyzakładowego Komitetu Związkowego w Jarosławiu, w 1981 delegat na I WZD Regionów Południowo-Wschodniego w Przemyślu i Rzeszowskiego, członek ZR Rzeszowskiego, IX/X 1981 delegat na I KZD.

1982-1989 współorganizator z jarosławskimi parafiami uroczystości z okazji 3 V, 31 VIII i 11 XI, Mszy za Ojczyznę, prelekcji, dni historii i akcji pomocowych. 1982-1985 wielokrotnie przesłuchiwany. 1988/1989 współuczestnik odtwarzania struktur „S” w ZOZ w Jarosławiu.

1990-2006 w ZChN. 1990-1998 radny Miasta Jarosław. Od 1995 prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną.

27 I 1981 – 29 IX 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Uzdrowisko; 5 V 1982 – 8 VIII 1986 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu/p. III RUSW w Jarosławiu w ramach KE krypt. Dentysta; 25 VIII 1982 – 1988 przez Wydz. III KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Konspirator.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Jarosław

Opcje strony

do góry