Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zembrzuski Marian

Marian Zembrzuski, ur. 16 IV 1947 w Częstochowie. Ukończył ZSZ w Herbach Starych, ślusarz (1964).

1965–1969 tokarz w Zakładach Górniczo-Hutniczych Sabinów w Częstochowie, 1969–1974 w Kombinacie Budownictwa Ogólnego Śląsk–Północ tamże, 1974–1980 maszynista dźwigowy w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego tamże, 1980–1983 operator żurawia wieżowego w Kombinacie Budowlanym tamże.

Od IX 1980 w „S” w KB, od XI 1980 pracownik powielarni Regionalnego Komitetu Założycielskiego/ZR w Częstochowie. Od VIII 1981 członek Regionalnego KOWzP tamże, od IX 1981 honorowy (niejawny) członek KPN. 15 VIII 1981 zatrzymany podczas plakatowania (m.in. plakatu z niedźwiedziem, karykaturą Breżniewa), 17 VIII 1981 zwolniony za poręczeniem „S”. 21 IX 1981 aresztowany, osadzonyny w AŚ w Częstochowie (21–26 IX 1981 głodówka protestacyjna), 28 IX 1981 po groźbie strajku regionalnego zwolniony. 18 XI 1981 skazany przez Sąd Wojewódzki w Częstochowie na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 15 IX 1982 utrzymanie w mocy wyroku przez Sąd Najwyższy.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, Raciborzu i Łupkowie, 23 VI 1982 zwolniony. Od 1983 na emigracji w USA.

21 VIII 1981–23 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Częstochowie w ramach SOR krypt. Biennale.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Częstochowa

Opcje strony

do góry