Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ziabicki Andrzej Józef

Andrzej Józef Ziabicki, ur. 9 IX 1933 w Gdyni. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Chemicznego (1956), doktorat (1960), habilitacja (1965), prof. nadzw. (1974), prof. zw. (1988).

1954–1956 asystent w Instytucie Chemii Organicznej PAN we Wrocławiu, 1956–1957 kierownik pracowni Wydz. Badawczego Instytutu Włókien Sztucznych i Syntetycznych w Gorzowie Wielkopolskim, 1958–1959 technolog w Gorzowskich Zakładach Włókien Sztucznych Stilon, 1959–1967 kierownik Pracowni Fizyki Polimerów w Instytucie Chemii Ogólnej w Warszawie, 1967–1971 docent w Katedrze Biofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1967 pracownik naukowy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, 1981–1982 visiting professor Kyoto University. 1944–1948 w ZHP, 1949–1957 w ZMP. 1955–1967 w PZPR. 1975–1985 członek ZAiKS. Do 1980 w ZNP.

IX 1980 współorganizator NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty, od IX 1980 członek Zarządu Głównego, 17 IX 1980 delegat na zebranie założycielskie „S” w Gdańsku. X 1980–1993 w „S”, 1980–1981 członek KZ w IPPT PAN, uczestnik negocjacji przedstawicieli „S” z kierownictwem PAN. 1980–1981 autor publikacji w „NTO”. Od 1980 członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie.

13 XII 1981–1989 członek TKZ w IPPT PAN. Od 1982 współorganizator i członek Kasy Pomocy Stypendialnej. 1983–1989 członek Społecznego Komitetu Nauki, od 1983 Rady Ogólnej SKN, 1988 współautor projektu reform organizacji nauki w Polsce wprowadzonego w życie w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu. Współautor rozdziału Nauka i polityka naukowa w raporcie „Polska 5 lat po sierpniu” (1985), współautor (z Witoldem Karczewskim, Władysławem Kunickim-Goldfingerem i Brabarą Skargą) Uwag o polityce naukowej (1989). 1986 autor i współautor publikacji w niezależnych pismach „Wokół Nauki” (1987) i „Serwisie Informacyjnym SKN” (1989).

1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu, ekspert Podzespołu ds. Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego.

Autor wynalazków w zakresie produkcji włókien syntetycznych oraz publikacji naukowych z zakresu chemii i fizyki, m.in. Fizyka procesów formowania włókien (1970), High-Speed Fiber Spinning (1985).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001).

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry