Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zieliński Ryszard

Ryszard Zieliński, ur. 14 V 1955 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historyczny (1983), Wydz. Dziennikarstwa (1999).

Od 6 X 1980 członek Komitetu Założycielskiego NZS Filii UW w Białymstoku, od 17 X 1980 przewodniczący Tymczasowej Komisji Uczelnianej NZS, następnie Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej; przewodniczący Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS w Białymstoku. Od 16 XII 1980 współautor 1. pisma NZS Filii UW „Errata”; członek redakcji pisma „Przy Budowie”. 27 III 1981 współorganizator strajku ostrzegawczego studentów w Białymstoku w związku z kryzysem bydgoskim; w V 1981 współorganizator Uczelnianego KOWzP przy Filii UW w Białymstoku, pikiety KOWzP 25 V 1981 przed KW PZPR tamże, 23 XI – 12 XII 1981 strajku okupacyjnego studentów w Białymstoku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI.

13-16 XII 1981 poszukiwany ukrywał się (u M. Butwiłowskiego), następnie wrócił do domu do Warszawy; 13 II 1982 wezwany na rozmowę ostrzegawczą. Do 1989 drukarz i kurier z Warszawy do Białegostoku wydawnictw podziemnych NOWej i Kręgu (broszury, książki, opracowania, kalendarze, kasety audio), organizator drukarń i punktów kolportażowych w Warszawie i Białymstoku; organizator nagrywalni kaset audio dla białostockiej „S”. Uczestnik akcji spacerowych na ul. Lipowej w Białymstoku podczas emisji tv, akcji ulotkowych, plakatowych, wspierania rodzin osób represjonowanych. W 1982 współorganizator 2 emisji podziemnego radia w Białymstoku. 1983-1984 nauczyciel historii w SP w Warszawie. 16 II 1984 aresztowany pod zarzutem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw, jednocześnie rewizja w mieszkaniu, 30 V 1984 zwolniony z aresztu, 25 VII 1984 sprawę umorzono na mocy amnestii. Pozbawiony możliwości podjęcia pracy, po roku zatrudniony w prywatnym zakładzie produkcyjnym, 1986-1992 pracownik Biblioteki Instytutu Historycznego UW. W 1988 członek założyciel KZ „S” na UW (niezarejestrowanej), w 1988 obecny na strajkach studentów UW.

W 1989 członek KZ „S” Wydz. Historycznego UW; od 1992 sekretarz KZ „S”, od 2002 wiceprzewodniczący, od 2006 przewodniczący.

Jerzy Autuchiewicz

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry