Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zieliński Tomasz

Tomasz Zieliński, ur. 20 XI 1947 w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydz. Handlu Zagranicznego (1970).

W III 1968 uczestnik jednodniowego strajku na SGPiS i manifestacji studenckiej przed Uniwersytetem Warszawskim oraz Politechniką Warszawską.

1973–1976 dziennikarz działu morskiego w dzienniku „Głos Szczeciński”. W III 1976 autor indywidualnego protestu do Marszałka Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. 1977–1981 dziennikarz w dziale ekonomiczno-morskim „Kuriera Szczecińskiego”, współpracownik miesięcznika „Rybak Dalekomorski”.

18–30 VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.

Od X 1980 w „S”; 1980–1981 w redakcji pisma „Jedność” (organizator pracy redakcyjnej, profilu dziennikarskiego pisma, kierownik działu serwisowego, autor tekstów i wywiadów, m.in. z Anną Walentynowicz, Andrzejem Gwiazdą, Bronisławem Geremkiem); w 1981 przew. KZ w ZR Pomorza Zachodniego.

12–13 XII 1981 uczestnik posiedzenia KK w Gdańsku. 13–14/15 XII uczestnik strajku w SSz, do 19 IV 1982 w ukryciu. 20 – 22 IV 1982 osadzony w Izbie Zatrzymań KW MO w Szczecinie, 22 IV internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim i Strzebielinku, 1 X 1982 zwolniony. 1982–1989 kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. NOWa Krąg, Puls, Instytut Literacki w Paryżu, 1982–1983 malarz pokojowy i robotnik w wytwórni chodaków. 1983–1989 konduktor w Przedsiębiorstwie Wagonów Sypialnych i Restauracji Wars. III 1983 – 1989 redaktor nacz. podziemnego pisma „Obraz” ” (z Wojciechem Soińskim i Michałem Paziewskim). 18 VIII – 3 IX 1988 uczestnik strajku w Porcie Szczecińskim, współpracownik „Kuriera Strajkowego”, autor, archiwista dokumentacji zw. ze strajkiem; propagator rejestracji Komitetów Założycielskich „S”.

1989–1994 redaktor nacz. tygodnika „Jedność”, rzecznik prasowy ZR. 1994–1996 ponownie konduktor w Warsie, 1996–2001 pracownik Rządowego Centrum Studiów Strategicznych w Warszawie, 1995–2001 w ROP, 2000–2001 dyr. Biura Rozwoju Regionalnego, 2001–2003 naczelnik w oddziale Ministerstwa Gospodarki w Szczecinie, 2003–2005 naczelnik Wydz. w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w Warszawie, 2005–2006 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa tamże, 2007–2016 generalny projektant w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, od 2016 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

10 II 1981 – 20 VI 1983 rozpracowywany przez Wydz. III/Wydz. II/Wydz. V KW MO w Szczecinie w ramach SOS/KE krypt. Pieniacz/Samotny; 4 XI 1983 – 14 III 1985 przez Wydz. V WUSW w ramach SOS krypt. Baza.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry