Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Zieliński Tomasz

Tomasz Zieliński, ur. 20 XI 1947 w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Głowna Handlowa), Wydział Handlu Zagranicznego (1970).

1973-1975 dziennikarz Działu Morskiego w dzienniku „Głos Szczeciński”, 1977-1981 dziennikarz w Dziale Ekonomiczno-Morskim „Kuriera Szczecińskiego”, w 1981 kierownik działu związkowego w tygodniku „Jedność”. W VI 1966 uczestnik pochodu warszawiaków spod siedziby Prymasa Polski na Miodowej pod KC PZPR podczas uroczystości milenijnych, w 1968 uczestnik jednodniowego strajku na SGPiS i manifestacji studenckiej przed Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską. W III 1976 autor indywidualnego protestu do marszałka Sejmu w sprawie zmian w Konstytucji PRL.

W VIII 1980 obserwator strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego do podpisania Porozumień Szczecińskich. Od X 1980 w „S” w „Kurierze Szczecińskim”, niemal od początku związany z niezależnym tygodnikiem „Jedność”: organizator pracy redakcyjnej, profilu dziennikarskiego pisma, kierownik działu serwisowego, autor tekstów (m.in. wywiadów z Andrzejem Gwiazdą, Anną Walentynowicz, Bronisławem Geremkiem). W 1981 przewodniczący KZ przy ZR Pomorze Zachodnie. 12 XII 1981 uczestnik posiedzenia KK w Gdańsku.

Od 13 XII 1981 do pacyfikacji Stoczni im. A. Warskiego uczestnik strajku okupacyjnego, salwował się ucieczką, do 19 IV 1982 w ukryciu. 20 IV 1982 aresztowany, przez dwie doby przetrzymywany w AŚ KW MO w Szczecinie, 22 IV 1982 internowany w Oś. Odosobnienia w Wierzchowie, od VII 1982 w Strzebielinku, 20 X 1982 zwolniony. 1983-1989 konduktor w Przedsiębiorstwie Wagonów Sypialnych i Restauracji Wars. III 1983 – 1989 redaktor naczelny podziemnego pisma „Obraz”(we współpracy z Wojciechem Soińskim i Michałem Paziewskim). Do 1989 kolporter wydawnictw podziemnych z Krakowa w środowisku szczecińskim. 22 VIII – 4 IX 1988 uczestnik długiego strajku w Porcie Szczecińskim, współpracownik „Kuriera Strajkowego”, autor materiałów dziennikarskich, archiwista dokumentacji związanej ze strajkiem, propagator idei Komitetów Założycielskich „S” i ich rejestracji.

1989-1994 redaktor naczelny „Jedności”, rzecznik prasowy ZR Pomorze Zachodnie. 1994-1996 ponownie konduktor w Warsie, 1996-2001 pracownik Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, 2000-2001 dyrektor Biura Rozwoju Regionalnego, 2001-2003 naczelnik w szczecińskim oddziale Ministerstwa Gospodarki, 2003-2005 naczelnik Wydziału w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w Warszawie, 2005-2006 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, od 2007 generalny projektant w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Od 1995 w ROP, członek władz regionalnych.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry