Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ziembiński Piotr

Piotr Ziembiński, ur. 26 XI 1960 w Warszawie, zm. 1 II 2012 tamże. Ukończył XXX LO w Warszawie (1979).

1968–1982 w ZHP.

Od IX 1980 w czasie studiów na Politechnice Warszawskiej (Instytut Poligrafii) członek Komitetu Założycielskiego NZS, 1980–1981 z-ca przew. Koła Wydziałowego; współzałożyciel i drukarz pisma „Nonparel”; drukarz antysocjalistycznych nadruków na koszulkach; szkolił drukarzy. XI – XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI na PW, szef powielarni.

12–13 XII 1981 szef ochrony Gmachu Głównego PW. 13–14 XII 1981 (z Konradem Głowikiem) zabezpieczył i wywiózł sprzęt poligraficzny z GG PW i siedziby KKK NZS. XII 1981–1982 drukarz podziemnej drukarni Olgierda Smoleńskiego; 1982 członek podziemnych struktur NZS; współpracownik Teodora Klincewicza i Grup Oporu Solidarni oraz NOW-ej. Zimą 1982 uruchomił drukarnie NOW-ej m.in. w Warszawie na Jelonkach i w Radziejowicach k. Mszczonowa, w których pracował z Krzysztofem Siemieńskim, Jerzym Ignatowskim i Konradem Głowikiem. Drukarz, serwisant sprzętu poligraficznego, szkolił właścicieli lokali i drukarzy w obsłudze powielaczy, maszyn offsetowych oraz in. sprzętu poligraficznego. 1984–1989 z-ca kierownika powielarni w Urzędzie m.st. Warszawy, w której zorganizował druk książek dla podziemnych wydawnictw, m.in. dla wydawnictwa In plus. 1986 uruchomił drukarnię Oficyny Wydawniczej Rytm w Radziejowicach.

1990–1993 właściciel zakładu poligraficznego Kontrast, 1994–1999 specjalista ds. reklamy wydawnictwa Intervis, 1999–2003 specjalista ds. produktu w spółce Topex, 2003–2007 kierownik ds. sieci handlowej w spółce Profix, od 2007 pracownik wydawnictwa Garmond.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Anna Grażyna Kister|Konrad Głowik

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry